Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

курсовая работа

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції

Прибуток-це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництві й комерційної діяльності підприємства.

Залежно від формування та розподілу розрахунків декілька видів прибутку:

-валовий;

-від операційної діяльності;

-від звичайної діяльності до оподаткування;

-від звичайної діяльності;

-чистий.

Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізації продукції.

Прибуток від операції діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку , іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із прибутку.

Чистий прибуток розраховується як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Вихідні дані і методика розрахунків:

1)Вартість реалізації продукції приймається від рівної вартості продукції(табл.9)

2)Повна собівартість реалізації продукції(табл.15)

Прибуток від реалізації продукції дорівнює різниці між вартістю продукції у відпускних цінах підприємства і повною її собівартістю, і і визначається за такою формулою

Преал=ТП-СВповна ,тис.грн. (9)

де ТП - товарна продукція, тис.грн.

СВповна - повна собівартість продукції, тис.грн.

Звідси, Преал==43680-36255,068=7424,932

Рентабельність продукції визначається відношенням прибутку від реалізації до її повної собівартості і визначається за формулою

Р = Преал/СВповнаЧ100% (10)

Р = 7424,932 / 36255,068 Ч 100% = 20,48%

Делись добром ;)