Особливості ринку праці

реферат

Розділ 2. Абсолютні показники природного руху населення у Ізюмівському районі Харківської області

Показники

2008 р.

2009р.

2010 р.

2010 р. у % до 2008 р.

Чисельність народжених

182

193

203

111,5

Чисельність померлих

515

504

481

93,4

Природне скорочення

-333

-311

-278

83,5

Середня тривалість життя, років

65

68

63

96,9

Кількість зареєстрованих шлюбів

59

63

53

89,8

Кількість розлучень

56

53

50

89,3

Загальна чисельність населення

19211

18908

18684

97,3

Висновки: Аналіз даних таблиці свідчить про темпи підвищення в 2010 році порівняно з 2008 роком чисельності народжених (11,5%) над зростанням чисельності померлих (6,6%), що в результаті призводить до зменшення природного населення (-16,5%). Також зростає кількість зареєстрованих шлюбів (10,2%) та зменшується кількість розлучень (10,3%). Незважаючи на наведені дані загальна чисельність населення в 2010 році скоротилася на 2,7% порівняно з 2008 роком.

ринок праця робоча сила

Відносні показники природного руху населення у Ізюмівському районі Харківської області

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Коефіцієнт народжуваності

9.47

10.21

10.86

Коефіцієнт смертності

26.81

26.66

25.74

Коефіцієнт шлюбності

3.07

3.33

2.84

Коефіцієнт розлучень

2.91

2.80

2.68

Коефіцієнт природного скорочення населення

-17.33

-16.45

-14.88

Показник життєвості населення

35,34

38,39

42, 20

Висновки: На основі даних таблиці було встановлено, що незважаючи на складну демографічну ситуацію в Ізюмівському районі, як і в Україні в цілому, коефіцієнт народжуваності в 2010 році зменшується і становить 10.86 що свідчить про скорочення народжуваності в розрахунку на загальну чисельність населення, в цей же час скорочується коефіцієнт смертності і становить у 2010 році 25.84 що в результаті призводить до коливання коефіцієнта природного скорочення. Коефіцієнти шлюбності та розлучень спадають. Спад показника життєвості населення свідчить про спад чисельності народжених в розрахунку на 100 померлих осіб до рівня 42, 20.

Абсолютні показники механічного руху населення у Ізюмівському районі Харківської області

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2010 р. у % до 2008 р.

Число прибулих на дану територію за рік

374

401

487

129,4

Число вибулих із даної території за рік

482

393

430

89,2

Сальдо міграції

-108

8

57

-52,8

Міграційний оборот

856

794

914

106,8

Середньорічна чисельність населення

19431

19060

18796

96,7

Висновки: На основі даних таблиці було виявлено, що в 2010 році порівняно з 2008 чисельність прибулих збільшилась на 29,4%, в той же час чисельність вибулих зменшилася на 10,8%, в той же час міграційний оборот зменшується на - 52,8%, все це призводить до збільшення середньорічної чисельності населення 3,3%.

Відносні показники механічного руху населення у Ізюмівському районі Харківської області

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Коефіцієнт прибуття

19,25

21,04

25,91

Коефіцієнт вибуття

24,81

20,62

22,88

Коефіцієнт механічного приросту

-5,56

0,42

3,03

Коефіцієнт механічного обороту

44,05

44,66

48,77

Коефіцієнт приросту населення

-22,70

-15,90

-11, 19

Висновки: Дані таблиці свідчать, що коефіцієнт прибуття у 2010 році порівняно з 2008 роком збільшився і становить 25.91. коефіцієнт вибуття зменшився і становить 22,88. А коефіцієнт механічного приросту збільшився і становить 3,03. Коефіцієнт механічного обороту збільшився до 48,77. А коефіцієнт приросту населення зменшився і становить - 11, 19.

Делись добром ;)