Оцінка ефективної діяльності компанії на ринку на прикладі ПАТ "Укртелеком"

отчет по практике

1.4 Оцінка інвестиційної привабливості субєкта господарювання за допомогою інтегральної оцінки. Визначення внутрішніх і зовнішніх факторів привабливості

Інтегральна оцінка дозволяє більш точно визначити інвестиційну привабливість, адже тут потрібно розраховувати більше показників. Інтегральна оцінка є ефективним механізмом аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Це зумовлює важливість визначення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства і актуальність питань, повязаних з розробкою нових і поліпшенням існуючих методик її проведення. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення і надання обєктивних остаточних висновків. На основі отриманих показників, розрахованих у пункті 1.2 здійснимо оцінку інвестиційної привабливості за допомогою інтегральної оцінки.

Алгоритм проведення інтегральної оцінки фінансового стану підприємства

1. Визначення основних напрямків оцінки.

2. Вибір окремих фінансових коефіцієнтів за кожним з аналітичних напрямків.

3. Визначення для кожного із коефіцієнтів критичного (нормативного) значення.

4. Визначення вагомості окремих коефіцієнтів.

5. Формування узагальнюючих показників.

або як середня арифметична зважена

Інтегральний показник фінансового стану розраховують так:

- узагальнений показник і-рівня;

- коефіцієнти вагомості відповідних і узагальнюючих показників.

Таблиця 1.12

Визначення вагових коефіцієнтів

Оціночний напрям

Фактичне значення

Критичне значення

Співвідношення фактичного і критичного значень

Ваговий коефіцієнт

Оцінка майнового стану підприємства

0,05

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,47

0,2

2,3

1

Коефіцієнт оновлення основних засобів

-0,38

-0,4

0,95

Коефіцієнт вибуття основних засобів

2,03

1,5

1,3

Розрахунок показників ліквідності підприємства

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

SWOT-аналіз

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ

У період реформування економіки термін "корпорація", "підприємство" стали все частіше використовуватися в засобах масової інформації й у літературі, поступово формуючи уявлення про систему управління, прийнятою підприємствами...

Аналіз регіонального розвитку Полтавської області

Розділ 3. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів

Оцінку інвестиційної привабливості регіонів здійснюють за такими узагальненими показниками: - рівень загальноекономічного розвитку регіону; - рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону; - демографічна характеристика регіону; -...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства

2.3 Розрахунок інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Важливе значення у визначенні стратегії підприємства мають правильно вибрані пріоритети в управлінні одним їх видів діяльності підприємства...

Інвестиційна характеристика Миколаївського регіону

4. Заходи з підвищення інвестиційної привабливості миколаївського регіону

Серед причин низької інвестиційної привабливості Миколаївської області можна назвати відсутність необхідних ринкових інституцій, що покликані забезпечити стабільне функціонування правової системи, що гарантує права власності...

Методи оцінки та розробка заходів з підвищення інвестиційної привабливості підприємства як цілісного майнового комплексу

1.3 Планування інвестиційної привабливості підприємства

Управління інвестиційною діяльністю підприємства має кілька типових функцій, які визначаються метою реалізації обраної стратегії. На рис.1.1 показано приблизну послідовність функцій інвестиційного менеджменту...

Методи оцінки та розробка заходів з підвищення інвестиційної привабливості підприємства як цілісного майнового комплексу

2.1 Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Для того щоб визначити та проаналізувати інвестиційну привабливість підприємства, представимо його як інвестиційний проект, тобто обєкт капіталовкладень. На думку автора це є логічним кроком...

Організація роботи та методика оцінки інвестиційної привабливості підприємств

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ “НИВА” ТА ВАТ “ДНІПРО”

2...

Оцінка ефективної діяльності компанії на ринку на прикладі ПАТ "Укртелеком"

1.2 Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою інтегральної моделі оцінювання

Для оцінки інвестиційної привабливості використовують різноманітні фінансові коефіцієнти. Їх склад визначається відповідно до цілей і глибини аналізу. Варто підкреслити, що коефіцієнти несуть найбільший зміст у тому випадку...

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної привабливості підприємств

...

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

1.1 Сутність інвестиційної привабливості підприємства

Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку підприємства будь-якої галузевої приналежності та форми власності. Без інвестицій неможливі підготовка та запуск у виробництво нових видів продукції (робіт, послуг)...

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

1.2 Підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств

Інвестиційна привабливість розглядається на рівні країни, галузі, регіону, підприємства. Причому підприємство в цій системі є кінцевою точкою вкладення коштів, де реалізуються конкретні проекти...

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

1.3 Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства з погляду банку

Важливість оцінки інвестиційної привабливості потребує її детального дослідження, насамперед її визначення. Теоретичні аспекти, що стосуються інвестиційної діяльності, загалом, та механізму управління інвестиціями, зокрема...

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства при формуванні фінансової стратегії підприємства

Розділ 1. Сутність, значення та особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в сучасних умовах господарювання

...

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського"

2. Аналіз інвестиційної привабливості виду економічної діяльності

...

Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

2. Фактори інвестиційної привабливості

...

^