Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства

дипломная работа

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням засобів (активів) та джерел їх формування (особистий капітал та обовязки, тобто пасивів). Ці відомості наведені в балансі (формі №1) та Звіті про фінансові результати (формі №2) досліджуваного підприємства.

Основними факторами, які визначають фінансовий стан підприємств є, по-перше, виконання фінансового плану та поповнення по мірі потреби особистого оборотного капіталу за рахунок прибутку й, по-друге, швидкість обертання оборотних засобів (активів).

Ринкові умови господарювання зобовязують підприємство в будь-який період часу бути здатним погасити свої короткострокові зобовязання, тобто бути ліквідним.

Ліквідність - це здатність оборотних коштів перетворюватися в готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності. Показники ліквідності вважаються найбільш важливими із всіх аналітичних показників кредитоспроможності позичальника [18].

Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи більші, ніж короткострокові зобовязання. При цьому важливо врахувати, що для успішного фінансового управління підприємства наявні (готівкові) кошти більш важливі, ніж прибуток. Їх відсутність на рахунках в банку в силу особливих обставин кругообігу коштів (неспівпадання моменту потреби і вивільнення коштів в кожний даний момент) може призвести до кризового фінансового стану підприємства.

У вітчизняній практиці аналіз платоспроможності підприємства здійснюється порівнянням засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розміщених в порядку зниження ліквідності, з зобовязаннями по пасиву, згрупованих за строками їх погашення і розміщеними в порядку збільшення строків. По суті ліквідність підприємства означає ліквідність його балансу.

Аналіз балансу підприємства, що аналізується, наводиться нижче у таблиці 2.2.

"right"> Таблиця 2.2

Аналіз ліквідності балансу підприємства

Групи активів і пасивів

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Відхилення 2009 р. від 2007 р., +/-

Активи

А1 - абсолютно ліквідні активи

267,7

108

243

-24,7

А2 - швидколіквідні активи

1182,7

1703

1707

524,3

А3 - активи із середнім рівнем ліквідності

94,8

212

90

-4,8

А4 - важколіквідні і неліквідні активи

3323,4

3339

3125

-198,4

Пасиви

П1 - найбільш термінові борги

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз господарської діяльності підприємства

2.8 Аналіз фінансового стану підприємства

їФінансовий стан підприємства - це сукупність економічних параметрів, які відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства характеризує забезпеченість власними оборотними коштами...

Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Метою оцінювання фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва та зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобовязань перед бюджетом...

Аналіз трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства

9. Аналіз фінансового стану підприємства

Загальна вартість майна підприємства складає 14453,2 тис. грн., що на 158,8 тис. грн. більш ніж на початок року, або 101,1 %. Вартість мобільних (оборотних) активів складає 10190,2 тис. грн., що на 418 тис. грн. менше ніж на початок року, або 96%...

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

2. Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, характеризується системою показників, що відображають наявність...

Дослідження ефективності функціонування поліграфічного підприємства (на прикладі ЗАТ "Віпол")

3.6 Аналіз фінансового стану підприємства

Для початку зробимо таблицю показників фінансових результатів діяльності підприємства, яка потрібна для підрахунку фінансового стану підприємства. Таблиця 3...

Дослідження цінової політики торгового підприємства

2.3 Аналіз фінансового стану підприємства

Під аналізом фінансової звітності підприємства розуміють виявлення взаємозвязків і взаємозалежностей між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, включеними в звітність...

Економічна діяльність ОАО "Донецький металургійний завод"

2. Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення, використання фінансових ресурсів підприємства і всю виробничо-господарську діяльність підприємства...

Історія розвитку економічного аналізу

2. Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників...

Комплексний аналіз діяльності вагонного депо

2.8 Аналіз фінансового стану підприємства

...

Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств

2.1 Аналіз фінансового стану підприємства.

Спільне українсько-французьке підприємство "ABC" працює на ринку компютерної техніки з 1993-го року. Підприємство створено у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Зараз це велике виробничо-торгове підприємство...

Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням засобів (активів) та джерел їх формування (особистий капітал та обовязки, тобто пасивів)...

Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ "Чечельницький молочний завод"

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства

Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складемо ущільнений баланс: Таблиця 2.2 - Ущільнений баланс підприємства Актив Сума, тис. грн Пасив Сума, тис. грн. 2009р 2010р Відхилення 2009р. 2010р. Відхилення абс. % абс...

План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

3. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВО „ПМЗ”

...

Фінансовий потенціал розвитку підприємства

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

...

Шляхи вдосконалення цінової політики на ВАТ "ХТЗ"

2.1 Аналіз фінансового стану підприємства

Під аналізом фінансової звітності підприємства розуміють виявлення взаємозвязків і взаємозалежностей між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, включеними в звітність...

^