Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства

курсовая работа

2.3 Показники ефективності використання основних фондів

Таблиця 2.3 Показники ефективності використання основних фондів

Назва показника

Методика розрахунку

Значення показника

Вартісні показники

Фондовіддача

По валовій продукції

По чистій продукції

12,00/4,20=2,86

6,4/4,20=0,015

Коефіцієнт віддачі спожитих ОФ

12,00/(4,20*0,75*0,15)

=12,00/0,47=25,53

Рентабельність ОФ

(6,4-5,1)/(3,5+0,33-0,33)=

=0,8/3,52=0,371

Натуральні показники

Коефіцієнт використання робочого часу

3524 /35040 =0,1

Коефіцієнт використання режимного фонду

3524/16504=0,214

Коефіцієнт використання планового фонду

3524/14524=0,24

Коефіцієнт змінності

74900/14524=5,15

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання

26130/33417=0,78

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання

15/15=1

Коефіцієнт інтегрального навантаження

Кінт=Кекс*Кінт

0,78*1=0,78

Календарний фонд - це загальний фонд часу, який визначається як добуток календарних днів в даному періоді на число годин за добу. У розрахунку на один станок його календарний фонд часу за рік буде складатися 8760 годин (24х365). Отже, календарний фонд часу обладнання складає 35040 (8760х4).

Режимний фонд часу залежить від числа робочих днів і встановленій на підприємстві залежно від змінності роботи. При пятиденному робочому тижні і двохзмінному режимі роботи річний режимний фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 4126 [(41 год. х 52 тижні) - 8 святкових днів х 8-5 передсвяткових днів зі скороченням зміни на 1 год.)] х 2 зміни). У розрахунку на 4 станка режимний фонд часу становить 16504 (4126х4) станко-годин.

Плановий фонд часу роботи обладнання менш режимного на величину його планових простоїв на ремонт встановлено у розмірі 12% режимного фонду, то плановий фонд часу у розрахунку на одиницю обладнання складає 3631 станко-годин, а на 4 станка 14524.

Фактичний фонд часу роботи обладнання менш планового на величину понадпланових проектів і більше його на величину часу понадурочних робіт. Відомо, що понадпланові простої 4 станка за рік складають 15000 станко-годин, а понадурочні за цей час було відпрацьовано 4000 годин, то фактичний фонд часу роботи станків складає 3524 станко-годин (14524-15000+4000).

Делись добром ;)