Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

курсовая работа

3 Розрахунок кількості цехового персоналу

Число керівників і спеціалістів

Рітр=(Рвд)0,07

Рітр=55? 0,07=4 чол.

Делись добром ;)