Планування і контроль загальновиробничих витрат підприємства

курсовая работа

2.1 Організаційна характеристика підприємства, органів його управління, планування і контролю

Завод розпочав свою діяльність у 1976 році. Четверте десятиріччя для підприємства - це показник зрілості, стабільності та усталених традицій. Це показник якості продукції. Це показник тривалих відносин із своїми клієнтами. За третину віку підприємство придбало свою міцність в сфері метало будівництва. Наше підприємство єдине на Україні, що було запроектовано під випуск легких каркасних будівель.

Значно збільшилась географія виконаних замовлень. Серед клієнтів підприємства є не тільки українські замовники. Значні обєми продукції поставлені на експорт, замовникам з Франції, Італії, Німеччини. Поставлені конструкції в Туркменію та Азербайджан.

Продукція підприємства застосовується при будівництві промислових, цивільних та сільськогосподарських споруд.

Сучасна продукція підприємства зазнала змін, як у кількісному переліку, так і в якісних показниках. Звертаючи увагу на найвищі вимоги наших клієнтів та проектних організацій, на підприємстві упроваджуються нові технології та технологічні процеси, які дозволяють виготовляти весь перелік будівельних металоконструкцій.

Підприємство знаходиться за адресою: вул. Баранова, 89, м. Житомир, 10001, Україна

Основний вид діяльності заводу:

- виготовлення та постачання легких металоконструкцій на території України та країн СНД.

За цей час накопичено великий досвід з швидкого і якісного виготовлення легких металоконструкцій для будівель різного призначення - від складських приміщень і навісів до промислових підприємств-гігантів, а також споруд соціально-культурного та побутового призначення.

Завод має сучасне технологічне обладнання та висококваліфікованих інженерів та спеціалістів, що дає змогу якісно розробляти архітектурно-будівельну частину проекту споруд, виготовляти та постачати конструкції практично для будь-яких обєктів.

Продукція:

- структурні конструкції покрівель;

- металеві панелі для стін і покрівель з мінераловатним утеплювачем;

- легкі конструкції арочних будівель;

- ворота промислові;

- вікна металеві для промислових будівель;

- деталі оснащення для монолітного домобудування;

- ворота гаражні;

- теплиці;

- цвяхи будівельні, шиферні;

- гаражі для легкових автомобілів.

Організація виробництва, його технологічне оснащення, висока кваліфікація виробничо-технічного персоналу, забезпечення якісних показників виготовлюваної продукції дозволило атестувати виробництво та випуск продукції відповідно до вимог Міжнародного Стандарту ISO 9001 - 2001.

Підприємство має унікальну випробувальну лабораторію по аналізу механічних і хімічних властивостей металопрокату, а також по випробуванню виготовлених металоконструкцій. Лабораторія має «Свідоцтво акредитації випробувальної лабораторії».

Виробництво сертифіковане в Держстандарті України, на що видані наступні сертифікати:

Ш Відповідності зварних металоконструкцій та їх елементів згідно з додатком;

Ш Відповідності профілів сталевих листових гнутих з трапецієвидними гофрами;

Ш Сертифікат на систему управління якістю;

Ш Ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві.

Ш Виробництво укомплектоване повним набором технологічного обладнання та устаткування, яке дозволяє виготовляти, практично, повний перелік всіх видів будівельних металоконструкцій.

Товариство створене з метою здійснення пiдприємницької дiяльностi для отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв товариства, а також його працiвникiв. Пiдприємство з колективною формою власностi об"єднує в однiй органiзацiйнiй структурi рiзнi ланки єдиного виробничо-технологiчного ланцюга:

Перший рiвень органiзацiйної структури ВАТ складають: - загальнi збори акцiонерiв; - спостережна рада; - Правлiння; - голова правлiння; - ревiзiйна комiсiя.

Другий рiвень структури: - вiддiли апарту управлiння.

Третiй рiвень структурнi пiдроздiли: -дiльниця пiдготовки металу -Дiльниця обробки металу -дiльницi зварки №1, №2, №3 та №4 -дiльниця готової продукцiї - iнструментально- механiчна дiльниця - енерго-механiчна дiльниця - транспортна дільниця.

Четвертий рівень структури: Соцiальна сфера - гуртожиток, база "Відпочинок", медпункт, їдальня, охорона, АГД Дочiрніх пiдприємств ВАТ"ЖЗОК" не має.

Рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не приймались. Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

Делись добром ;)