Планування підвищення ефективності використання оборотних коштів

курсовая работа

1.2 Чинники, що впливають на використання оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів. Найбільш загально їх можна розподілити на зовнішні чинники, що впливають незалежно від інтересів і діяльності підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.

До зовнішніх факторів відносяться: загальна економічна ситуація, особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь у програмах, що фінансуються з бюджету. Враховуючи ці та інші чинники, підприємство може використовувати певним чином внутрішні резерви раціоналізації руху оборотних коштів.

Внутрішні чинники можна розподілити на дві групи: чинники вартості та чинники часу. Перші повязані зі зміною середнього залишку оборотних коштів, другі - зі зміною тривалості перебування оборотних коштів у різних фазах економічного процесу.

Слід підкреслити, що наведена диференціація має умовний характер. Адже скорочення потреби в будь-якому вигляді обігових коштів з рештою призводить до зниження періоду обороту, а скорочення тривалості одного обороту надає можливість зменшити середній залишок обігових коштів[19, с.107]. Таким чином, надалі має сенс розглядати знаходження оборотних коштів у різних їх складових частинах з точки зору обсягу та часу знаходження.

У сфері виробництва це відноситься, перш за все, до виробничих запасів. Запаси відіграють важливу роль у забезпеченні безперервності процесу виробництва, але в той же час вони представляють ту частину засобів виробництва, яка тимчасово не бере участь у виробничому процесі. Ефективна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення прискорення оборотності оборотних коштів.

Скорочення часу перебування оборотних коштів у незавершеному виробництві також є одним із резервів підвищення ефективності, але значно залежить від трудомісткості продукції.

У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь у створенні нового продукту, а лише забезпечують його доведення до споживача. Тому можна сказати, що зайве відволікання засобів у сферу обігу - негативне явище. Прискорення обороту фондів обігу дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб підприємства.

Отже, одними із найголовніших чинників, що впливають на оборотність оборотних коштів, є розмір коштів, що знаходяться у різних структурних елементах, та час їх перебування у них. До того ж, ці чинники взаємоповязані і при підвищенні ефективності використання одного з них ефективність використання іншого також.

Розглянемо, яким чином планування впливає на ефективність використання в цілому та оборотність оборотних коштів конкретно, які етапи і завдання воно в себе включає.

Делись добром ;)