Планування підвищення ефективності виробництва на підприємстві

курсовая работа

РОЗДІЛ ІІ Організаційно-економічна характеристика підприємства

Шахта імені Артема знаходиться в місті Артемівськ Перевальського району Луганської області України, адміністративно підпорядковується ДП «Луганськвугілля» Мінвугілляпрому України. Здана в експлуатацію у 1914 році, поновлена та вторично здана в експлуатацію у 1947 році. В 1975 році була поєднана гірничими роботами з наклонними шахтами «Кіровоградська-Комсомольська» та «Ворошиловградська-Комсомольська» в одну виробничу одиницю - шахту імені Артема. В подальшому північна дільниця шахтного поля, який знаходиться неподалік від стволів шахти ім.. Артема, вважається Артемівським блоком, а дільниця, що знаходиться на полях колишніх наклонних шахт - Комсомольським блоком.

Сусідніми шахтами є «Романівська» ДП «Луганськукрвугілляреструктуризація» та ДП «Шахта «Перевальська» ІІІ гр., які підлягають закриттю. На шахті «Романівська» роботи по добичі вугілля не ведуться, а на шахті «Перевальська» йде лише дороботка запасів однієї лави по пласту k5.

Шахта імені Артема після ліквідації цих шахт може забезпечити роботою визволені професійні кадри.

Промислові запаси шахти станом на 01.01.2008 складають 25361 тисяч тонн. Виробнича потужність шахти - 300 тисяч тонн в рік. Фактична добича за останні роки наведена у таблиці № 1.1.

Таблиця № 1.1. Видобуток вугілля на шахті

ім. Артема за останні 10 років

Роки

Фактична добича вугілля, тис. тонн

1999

286,4

2000

231,4

2001

219,0

2002

94,2

2003

75,5

2004

73,0

2005

21,0

2006

28,4

2007

40,0

У даний час шахта веде добичу вугілля на одному пласті k5 у Комсомольському блоці. Горні роботи ведуться на горизонті 612 м.. Готовиться до роботи 4 західна лава того самого пласту. Система розроботки - стовбурова. Управління горним тиском - повне повалення. Довжина лави - 210 м. Лава обладнана механізованим комплексом 1КД80 з комбайном К101.

Підготовчі роботи йдуть вузьким ходом. Спосіб проходки виробітки - буровибуховий. В якості засобів механізації горнопроходческих робіт застосовуються породозагрузочні машини 1ППН5, скреперні лебідки, колонкові та ручні електросвердла.

Головний технологічний комплекс поверхні шахти розміщується на центральній промисловій площадці шахти та площадці нового повітряподающего стовбуру.

На центральній промплощадці знаходяться обєкти основного виробництва, а також обєкти ремонтно-складського комплексу.

До обєктів основного комплексу виробництва відносяться:

- Комплекс головного стовбуру;

- Завантажувально-складський вугільний комплекс;

- Комплекс допоміжного стовбуру;

- Породний комплекс;

- Котельня з вугілляподачою та шлаковидалення;

- Ремонтно-складський комплекс.

Вугілля, що подається на поверхню по скиповому стовбуру, поступає в два приймальні бункери загальною місткістю 250 т із яких двома качающимися живленниками та двома конвеєрами подається на два грохати, що знаходяться в будівлі сортировки. Тут відбувається первина обробка, яка складається у виборці крупногабаритної породи, металу та зайвих предметів із надрешіткових продуктів. Із будівлі сортировки вугілля системою стрічкових конвеєрів транспортується на залізничні погрузові бункери. У надбункерній частині встановлено два розподільних стрічкових конвеєра та плужкові розкидачі, за допомогою яких вугілля завантажується в комірки бункерів загальною місткістю 1600 т. Завантаження вугілля у залізничні вагони із бункерів відбувається підбункерними завантажувальними пристроями з секторними затворами на одному залізничному шляху. Пересування составу під час завантаження відбувається маневровими лебідками.

Комплекс обміну та залишок вагонеток, які знаходяться на другому поверсі надшахтної будівлі клетевого стовбуру, оснащен механізмами обміну вагонеток в клеті, самокатною відкаткою, компенсаторами висоти, лесопідйомником та опрокидувачами, а також іншими механізмами, що забезпечують безперебійне переміщення вагонеток у надшахтній будівлі та розвантаження в приймальний бункер породи, що видається по стовбуру.

Із бункеру качающимися живленниками порода завантажується на стрічковий конвеєр в бункер завантажувальної станції канатної дороги. Із цього бункеру порода завантажується в автотранспорт та транспортується на породний відвал.

Вугілля для котельної крупністю 0…25 мм виділяється у сортировальному відділенні. Транспортування його до надбункерного приміщення котельної забезпечується з допомогою плужкових розкидувачив та через барабан конвеєру.

Ремонтно-складський комплекс в складі: механічні майстерні, ВТК, гаражі, складські будівлі та споруди та ін., забезпечують експлуатаційні потреби шахти.

На майданчику нового повітряподающего стовбуру проектом вскриття і підготовки пластів каменської світи, що розроботан інститутом «Луганськгіпрошахт», введено в дію комплекс вертикального допоміжного стовбуру.

В останні роки шахта працює нестабільно. Навантаження на очистні забої дуже низьке, оскільки не вистачає коштів на своєчасну заміну очисного та транспортного обладнання. Низькі технічно-економічні показники (заробітна плата) обумовлюють на шахті «текучку» кадрів основних професій. На даний час в роботі на має лав.

По гірничому фактору в Комсомольському блоці в одночасній роботі можливо мати лише два забої. Стримувальним фактором в збільшенні обємів підготовчих виробіток для збільшення кількості очисних забоїв є великий фізичний ізнос проходческого обладнання, а також відсутність коштів на його заміну.

Делись добром ;)