Проблеми і перспективи підвищення рівня економічного розвитку України і ступеня її участі в міжнародних економічних процесах

контрольная работа

1.1 Участь України в промисловості

У жовтні 2009р. індекс промислової продукції порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2008р. становив відповідно 105% та 93,8%, за 10 місяців 2009р. - 73,6%.

У добувній промисловості індекс продукції у січні-жовтні 2009р. становив 85,6%, у тому числі на підприємствах з добування металевих руд - 79%, вугілля і торфу - 91,6%, вуглеводнів - 98,2%. За січень-жовтень 2009р. видобуто 16,9 млрд.м3 природного газу, 2,5 млн.т сирої нафти та випущено (видобуто) 45,6 млн.т готового вугілля, 53,6 млн.т руди та концентратів залізних неагломерованих.

У переробній промисловості за 10 місяців 2009р. індекс виробництва становив 68,8%, що на 2,1 відсоткового пункта перевищує показник січня-вересня 2009р.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні-жовтні 2009р. становив 93,5%, зокрема у кондитерській, молочній, мясній та тютюновій промисловості - відповідно 93,4%, 90%, 86,5% та 85,7%, у виробництві напоїв - 91,8%, хліба і хлібобулочних виробів - 90,5%, у переробленні та консервуванні овочів та фруктів - 84,4%. Водночас спостерігалось збільшення обсягів у виробництві олії та жирів (на 33,5%), готових кормів для тварин (на 11,4%), виробництві цукру (на 4,5%) та виноградних вин (на 2,8%). За 10 місяців 2009р. вироблено 2,2 млн.т нерафінованої соняшникової олії, 605 тис.т фруктових та овочевих соків, нектарів, 134 тис.т натуральних консервованих овочів, 60,3 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 2,3 млн.дал коньяку, 34,7 млн.дал горілки та інших міцних спиртових напоїв, 262 млн.дал пива, 131 млн.дал безалкогольних напоїв, 66,8 тис.т свіжих чи охолоджених яловичини і телятини, 78,3 тис.т свіжої чи охолодженої свинини, 520 тис.т свіжих чи охолоджених мяса і субпродуктів свійської птиці, 217 тис.т виробів ковбасних, 641 тис.т молока обробленого рідкого, 66,4 тис.т вершкового масла, 202 тис.т сирів жирних, 418 тис.т продуктів кисломолочних, 70,5 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.

У легкій промисловості індекс продукції становив 71,4%, у тому числі на підприємствах текстильного виробництва - 68,2%, з виробництва одягу, хутра та виробів з хутра - 69,7%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 81,7%. За 10 місяців 2009р. вироблено 70 млн.м2 тканин, 47,2 млн. пар панчішно-шкарпеткових виробів, 2,4 млн.шт. одягу верхнього трикотажного, 16,1 млн. пар взуття.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини індекс промислової продукції становив 70,1%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - 78,9%. Знизився випуск більшості видів продукції.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у жовтні 2009р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2008р. темп росту продукції становив відповідно 85,5% та 130,6%, за 10 місяців 2009р. - 92,4%. За 10 місяців 2009р. виготовлено 14,3 млн.т коксу, 3,1 млн.т палива дизельного для транспорту автомобільного і залізничного, 2,7 млн.т бензину моторного з вмістом свинцю 0,013 г/л і менше та 2,0 млн.т мазутів паливних важких.

У хімічній та нафтохімічній промисловості індекс виробництва продукції порівняно з січнем-жовтнем 2008р. становив 71,4%, у тому числі на підприємствах з випуску основної хімічної продукції - 62,5%, фармацевтичного виробництва - 93,5%, мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування, парфумерних та косметичних засобів - 98,5%, гумових та пластмасових виробів - відповідно 57,8% та 76%. За січень-жовтень 2009р. вироблено 2,4 млн.т аміаку синтетичного, 1,8 млн.т добрив азотних мінеральних чи хімічних, 728 тис.т кислоти сірчаної, 43,9 тис.т мила і поверхнево-активних органічних препаратів, 3,7 млн. шин.

На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс обсягів продукції становив 58,5%. Скорочення випуску спостерігалось майже за всіма основними видами продукції для будівництва.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у жовтні 2009р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2008р. темп росту промислової продукції становив відповідно 107,3% та 116,2%. За січень-жовтень 2009р. виробництво продукції в галузі становило 66,6% від обсягів аналогічного періоду 2008р., у тому числі на підприємствах з випуску чавуну, сталі та феросплавів - 69,1%, кольорових металів - 73,3%, інших видів первинного оброблення сталі - 58,1%, готових металевих виробів - 56,1%. З початку року виплавлено 21 млн.т чавуну, 12,7 млн.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, 12 млн.т напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, випущено 13,1 млн.т готового прокату, 1,5 млн.т труб і профілів пустотілих з металів чорних.

На підприємствах машинобудування за 10 місяців 2009р. індекс виробництва становив 50,3%, у тому числі на підприємствах з випуску електричних машин та устатковання - 70,7%, контрольно-вимірювальних приладів - 51,4%, машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва, для сільського і лісового господарства, для металургії - відповідно 47,1%, 45,3%, 44,1%, залізничного рухомого складу - 38,5%, автомобільного транспорту - 17,9%. За 10 місяців 2009р. вироблено 278 тис. холодильників-морозильників побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцями, 133 тис. пральних машин, 738 верстатів для оброблення дерева, 909 тракторів для сільського та лісового господарства, 60 кранів мостових на нерухомих опорах, 61,1 тис. легкових автомобілів, 981 автобус.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції проти січня-жовтня 2008р. скоротились на 15%. Усього вироблено 139 млрд.кВт·год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями - 67,9 млрд.кВт·год, тепловими - 61,5 млрд.кВт·год.

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-жовтень 2009р. порівняно з відповідним періодом 2008р. зріс на 0,1%, у тому числі в аграрних підприємствах - скоротився на 0,3%, у господарствах населення - зріс на 0,3%.

Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з січнем-жовтнем 2008р. скоротився на 1,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 4,9%, у господарствах населення - зріс на 1,0% (в першу чергу за рахунок збільшення виробництва овочевої та плодоягідної продукції й винограду).

Графік 1

Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року)

Участь України в міжнародному поділі праці

Слабка включеність України в міжнародний поділ праці не тільки не відповідає, а й суперечить її національним інтересам, бо залишає економіку країни поза розвитком світових продуктивних сил, провідних напрямів сучасної науково-технічної революції, що призводить до виштовхування її на узбіччя світового економічного прогресу. Про це свідчить, зокрема, той факт, що частка експорту у загальному обсязі виробництва України ще до проголошення її незалежності не перевищувала 4-5%, у той час як середньосвітовий показник дорівнював 17%. У 90-ті роки відбулося подальше зменшення експорту як у фізичному, так і відсотковому відношенні, а в його товарній структурі левова частка припадає на сировину, матеріали, товари народного споживання.

Україна поки що не готова зі своїм невідпрацьованим господарським механізмом на паритетних принципах взаємодіяти з лідерами світової економіки. Перед нею нині не тільки відкриваються широкі можливості, а й виникають нові проблеми й труднощі.

1.2 Участь України в міжнародному русі факторів виробництва (робочої сили, капіталу, технологій)

Для регулювання процесу взаємовідносин України з світовою економікою в галузі міграції населення створено Державний комітет у справах національних міграцій (ДКНМ). Крім того, управління у справах верховного комісара ООН з прав біженців відкрило свій офіс в Києві.

Загалом кордони України протягом року в обох напрямах перетинають понад 100 млн. чол.

Сьогодні таке явище як глобалізація охопило всі сфери людського життя. В першу чергу слід відмітити глобалізацію в економічній сфері, яка досягла небаченого розмаху і продовжує розвиватися. Поряд з глобалізацією в економічній сфері, глобальні процеси торкнулися і демографічної ситуації в багатьох країнах світу. Це зумовлено в першу чергу міграційними процесами з країн, що розвиваються, в розвинені країни в пошуку роботи.

Сьогодні у світі нараховується від 150 до 175 млн. осіб, які мешкають за межами країн свого походження (понад 3% населення світу), з них понад 65% - мігранти. Щороку ця цифра зростає в середньому на 3-5 млн. чол. [16;19].

Участь українців у глобальних світових міграційних процесах вражає. Понад 30% етнічних українців (приблизно 20млн.) живуть за межами України, є громадянами інших держав і глибоко інтегровані в їхнє суспільство. Тобто наші мігранти становлять приблизно 20% громадян України і понад 10% від загальної кількості мігрантів у світі.

На початок 2008 року за кордоном перебувало понад 7 млн. українців. Основна їх кількість працює у країнах Європи та Америки: в Аргентині - 100 тис., Бразилії - 150, Великій Британії - 70, Греції - 200, Ізраїлі - 150, Іспанії - 400, Італії - понад 500, Канаді - 150, Молдові - 50, Росії - 3 млн., Словаччині - 50, США - 500, Туреччині - 30, Чехії - 400 тис. чоловік. З усіх громадян, які мешкають за кордоном, владою країн перебування легалізовано близько 500 тис. Решта там перебуває нелегально.

Основною причиною міграції є соціально-економічна, а саме різниця в рівні доходів в країні, з якої відбувається міграція, та в країні куди мігрують. Саме можливість заробити більше, аніж у власній країні, є однією з причин, яка спонукає сотні тисяч мігрантів щороку залишати рідні місця в пошуках кращої долі за кордоном.

Одним з основних центрів, куди здійснюється міграція є Сполучені Штати Америки та Канада. В цих країнах частка мігрантів серед населення становить близько 10% і перебуває в межах 20 млн. чол. Основними джерелами мігрантів є країни Латинської Америки та країни Південно-Східної Азії. Це зумовлено тим, що США та Канада, за рахунок зростання економіки, не можуть забезпечити себе робочою силою повністю, а тому країни потребують додаткової, в першу чергу дешевої робочої сили, джерелом якої і виступають країни Латинської Америки та країни Південно-Східної Азії, в яких рівень доходів є значно нижчим та приріст населення є високим.

Іншим регіоном, де спостерігаються найбільші міграційні процеси є Європа, де кількість працюючих мігрантів складає 20 млн. чол. Особливістю цього регіону є подвійна міграція: з країн Центральної Європи у Західну Європу та з країн Східної Європи у Центральну. Західна Європа завдяки високому рівню доходів та постійній потребі у додатковій робочій силі завжди була одним з основних напрямків міграційних процесів як з Центральної, так і з Східної Європи. Після розширення Євросоюзу у 2004 та 2007 роках країни Центральної Європи отримали можливість безперешкодного переміщення у країни Західної Європи [4;18] Внаслідок міграційних процесів у Центральній Європі зявляються вільні робочі місця, але з нижчим рівнем доходів. Ці робочі місця заповнюються мігрантами з Східної Європи, в першу чергу з України, де рівень доходів є ще нижчим ніж у Центральній Європі. При цьому слід враховувати, що на практиці мігрант отримує набагато менше за свою роботу, аніж громадянин відповідної країни тієї ж кваліфікації, і ще менше, якщо він працює нелегально.[12;19] Більшість українських мігрантів працює у Європі нелегально. Як приклад можна привести щоденні черги мікроавтобусів на пунктах перетину кордону, де більшість заявляє, що їде на екскурсію в Європу, хоча насправді майже всі вони заробітчани і не скоро повернуться назад в Україну.[12;20] Якщо проаналізувати вплив цих міграційних процесів на демографічну ситуацію, то висновки невтішні, в першу чергу для України. Як відомо Європа належить до країн, де вже давно спостерігається негативний приріст населення. Але у Західній та Центральній Європі він заповнюється за рахунок мігрантів, тоді як Україна виступає лише в якості постачальника трудових ресурсів на світовий ринок. При цьому відбувається катастрофічне зменшення населення України, яке насьогодні складає близько 46 млн. чол. і продовжує зменшуватись, а ще не так давно нас було 52 млн. В Україні є однією з найвищих частка пенсіонерів, тобто відбувається старіння нації.

В той час, як інші країни отримують вигоду від дешевої робочої сили, Україна, в якості одного з найбільших донорів робочої сили (близько 20 млн. чол.), найбільше потерпає, а тому уряду України потрібно серйозно задуматись над покращенням демографічної ситуації в Україні в умовах того глобального суспільства, в якому ми живемо[12;20].

Протягом усього періоду існування незалежної України спостерігається "відплив капіталу за кордон", що є характерним для будь-якої нестійкої економіки. Оскільки це процес, властивий скоріше тіньовому сектору економіки і невраховуваний у платіжному балансі як прямі зарубіжні інвестиції резидентів Украіни, то на сьогодні про офіціальний експорт капіталу з України говорити важко.

Приріст іноземного капіталу у звітному періоді спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, - на 951,4 млн.дол., тор-гівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку - на 394,8 млн.дол., операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - на 318,0 млн.дол., а також на підприємствах промисловості - на 817,7 млн.дол., у т.ч. переробної - на 759,8 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги прямих іноземних інвестицій у хімічну та нафтохімічну промисловість (на 231,0 млн.дол.) та у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 150,1 млн.дол.).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 жовтня 2009р. склав 38591,6 млн.дол., що на 8,3% більше обсягів інвестицій на початок 2009р., та в розрахунку на одну особу становив 837,5 дол.

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 81% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - 8201,7 млн.дол., Німеччина - 6580,8 млн.дол., Нідерланди - 3814,2 млн.дол., Австрія - 2564,8 млн.дол., Сполучене Королівство - 2348,5 млн.дол., Російська Федерація - 2061,5 млн.дол., Франція - 1589,6 млн.дол., Сполучені Штати Америки - 1381,5 млн.дол., Віргінські Острови, Британські - 1340,5 млн.дол. та Швеція - 1256,4 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 8873,4 млн.дол. (23,0% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. Переробної - 7618,6 млн.дол. та добувної - 1102,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 1836,0 млн.дол. прямих інвестицій, у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 1387,4 млн.дол., хімічну та нафтохімічну промисловість - 1181,1 млн.дол., машинобудування - 1067,5 млн.дол., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 793,0 млн.дол.

У фінансових установах акумульовано 8106,1 млн.дол. (21,0%) прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку - 4081,7 млн.дол. (10,6%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, - 3931,9 млн.дол. (10,2%).

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало 18,4 тис. підприємств України.

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 жовтня 2009р. становила 6337,7 млн.дол. Найбільше їх надійшло з Кіпру - 1762,2 млн.дол., Нідерландів - 749,3 млн.дол., Франції - 522,4 млн.дол., Німеччини - 517,6 млн.дол., Російської Федерації - 455,6 млн.дол., Австрії - 343,8 млн.дол., Сполученого Королівства - 245,4 млн.дол., Польщі - 184,7 млн.дол., Сполучених Штатів Америки -158,4 млн.дол. та Швеції - 154,6 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, ураховуючи позичковий капітал, на 1 жовтня 2009р. становив 44929,3 млн.дол.У січні-вересні 2009р. з України в економіку інших країн світу спрямовано 32,2 млн.дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалось переважно у вигляді грошових внесків.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці, на 1 жовтня 2009р. Становив 6191,2 млн.дол., у т.ч. у країни ЄС - 5899,4 млн.дол. (95,3% загального обсягу), у країни СНД - 196,5 млн.дол. (3,2%), в інші країни світу -95,3 млн.дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України здійснено до 51 країни світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.

Сума кредитів та позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 жовтня 2009р. становила 123,4 млн.дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку інших країн світу,враховуючи позичковий капітал, становив 6314,6 млн.дол. США.

Делись добром ;)