Проблеми і перспективи підвищення рівня економічного розвитку України і ступеня її участі в міжнародних економічних процесах

контрольная работа

1.3 Участь України в міжнародній торгівлі

Обсяг експорту товарів та послуг України за січень-вересень 2009р. становив 34319,5 млн.дол.США, імпорту - 35399 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт склав 54,9%, імпорт - 48,7%. Відємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1079,5 млн.дол. (за січень-вересень 2008р. - також відємне 10217,4 млн.дол.).

Обсяг експорту товарів за січень-вересень 2009р. становив 27478,2 млн.дол.США, імпорту - 31570,3 млн.дол., що складало 51,3% та 46,5% від обсягів відповідного періоду попереднього року. Відємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4092,1 млн.дол. (за 9 місяців 2008р. - мінус 14340,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 206 країн світу.

До країн СНД (з 18 серпня 2009р. Грузія офіційно вийшла зі складу країн-учасниць СНД) експортовано 34% усіх товарів, до країн ЄС - 23,3% (у січні-вересні 2008р. - відповідно 34,4% та 26,4%).

Таблиця 1

Темпи зростання (зменшення) обсягів торгівлі товарами і послугами до попереднього періоду

Рік

Експорт, %

Імпорт, %

Сальдо, млн. дол. США

2000

118,8

116,6

2952,4

2001

109,7

112,0

2886,5

2002

111,1

107,4

3844,0

2003

124,1

134,7

2836,7

2004

139,0

126,9

6918,6

2005

106,3

125,8

1291,8

2006

113,7

124,8

-2884,5

2007

127,2

134,5

-7263,6

2008

134,9

140,3

-13307,6

І півріччя 2009

56,4

48,7

-471,7

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (20,7% експортних та 26,1% імпортних поставок).

Серед найбільших торгових партнерів у січні-вересні 2009р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли експортні поставки до Китаю - у 2,5 раза (за рахунок поставок чорних металів, а також руд, шлаків і золи) та Індії - на 8,6%. Зменшився обсяг експорту до Італії і становив 36,2% від рівня 9 місяців 2008р., Туреччини - 36,9%, Російської Федерації - 44,2%, Білорусі - 52,2%, Німеччини - 54,5% та Казахстану - 90,5%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась частка зернових культур, механічних та електричних машин, виробів з чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження. Натомість зменшилась частка чорних металів, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, добрив, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання.

Графік 2

Із країн СНД імпортовано 43,1% усіх товарів, із країн ЄС - 34,2% (у січні-вересні 2008р. - відповідно 40,1% та 33,5%). Зросли обсяги імпорту товарів з Узбекистану - на 2,3%. Зменшились імпортні поставки з Польщі та становили 44% від обсягу січня-вересня 2008р., Китаю - 45%, Німеччини - 47,8%, Білорусі - 48,9%, Російської Федерації - 50,5%, Казахстану - 74,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, полімерних матеріалів, пластмас, електричних машин, фармацевтичної продукції, паперу та картону. Зменшилась частка механічних машин, наземних транспортних засобів, крім залізничних, чорних металів.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України, як і раніше, становлять мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та повязаних з нею галузей промисловості, продукти рослинного походження.

За 9 місяців 2009р. експортовано давальницької сировини на 25,3 млн.дол. Імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 32 млн.дол. У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1205,3 млн.дол. Експортовано готової продукції з давальницької сировини на 1806,2 млн.дол.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами України за січень-вересень 2009р. становив 6841,3 млн.дол.США і по відношенню до відповідного періоду минулого року склав 76,8%, імпорту - 3828,7 млн.дол. та відповідно 80,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 3012,6 млн.дол. (у січні-вересні 2008 р. - 4122,7 млн.дол.).

Таблиця 2

Приріст (зменшення) обсягів торгівлі товарами і послугами до попереднього періоду, %

Експорт

+18,8

+9,7

+11,1

+24,1

+39,0

+6,3

+13,7

+27,2

+34,9

-43,6

імпорт

+16,6

+12

+7,4

+34,7

+26,9

+25,8

+24,8

+34,5

+40,3

-51,3

Таблиця 3

Питома вага товарів у загальному обсязі, %

Експорт

80,7

82,1

81,6

84,4

86,0

84,8

83,6

84,5

85,1

80,1

імпорт

92,4

93,2

93,4

94,0

93,4

92,5

92,4

92,4

93,0

89,5

Зовнішньоторговельні операції послугами Україна здійснювала з партнерами із 213 країн світу.

До країн СНД експорт послуг становив 38,8% від загального обсягу експорту, до країн ЄС - 32% (у січні-вересні 2008р. - відповідно 36,9% та 34,2%).

Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (34,9% від загального обсягу експорту та 12,7% імпорту послуг).

Серед найбільших торгових партнерів у січні-вересні 2009р. експорт послуг зменшився до Російської Федерації на 20,3%, Швейцарії - на 54,9%, Німеччини - на 40%, Сполученого Королівства - на 23,6%, Кіпру - на 24,6%, Сполучених Штатів Америки - на 22,4%.

Основу структури зовнішньої торгівлі послугами України, як і раніше, становлять транспортні, різні ділові, професійні та технічні, фінансові послуги, послуги з подорожей, державні послуги, які не віднесені до інших категорій.

Порівняно з січнем-вереснем 2008р. зменшилися обсяги експорту трубопровідного та залізничного транспорту, різних ділових, професійних та технічних послуг, допоміжних транспортних послуг та послуг з подорожей.

Із країн СНД отримано 15,1% усіх послуг, із країн ЄС - 57,5% (за січень-вересень 2008р. - відповідно 17% та 57,8%).

Імпорт послуг зменшився з Російської Федерації на 29,4%, Сполученого Королівства - на 21%, Німеччини - на 31,5%, Сполучених Штатів Америки - на 31,1%, Польщі - на 52,3% та Австрії - на 24,2%.

Графік 3

Порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися обсяги імпорту послуг залізничного транспорту, різних ділових, професійних та технічних послуг, повітряного транспорту, послуг з подорожей, допоміжних транспортних послуг, послуг морського транспорту, компютерних послуг, а також послуг, отриманих приватними особами та в галузі культури та відпочинку.

Серед регіонів України найбільші обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами припадали на м.Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Одеську, Запорізьку, Київську та Харківську області.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 жовтня 2009р. склав 38,6 млрд.дол., що на 8,3% більше обсягів інвестицій на початок 2009р., та в розрахунку на одну особу становив 837,5 дол.

У січні-вересні 2009р. приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат і курсової різниці, становив 3,0 млрд.дол., що складає 36,8% рівня відповідного періоду попереднього року.

Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Майже половина загального обсягу інвестицій належить інвесторам із трьох країн: Кіпру (21,3%), Німеччини (17,1%) та Нідерландів (9,9%). У десятку найбільших інвесторів української економіки також входять: Австрія, Сполучене Королівство, Російська Федерація, Франція, Сполучені Штати Америки, Віргінські Острови, Британські та Швеція.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості - 23,0% загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у тому числі переробної - 19,7%. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів; у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів; хімічну та нафтохімічну промисловість, а також машинобудування.

У фінансових установах акумульовано 21,0% обсягу прямих інвестицій, ще 10,6% - у підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, а також 10,2% - в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці, на 1 жовтня 2009р. становив 6,2 млрд.дол. США.

Прямі інвестиції з України здійснено до 51 країни світу, переважна їхня частка спрямована до Кіпру.

Таблиця 4

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за січень-вересень 2009 року

Експорт

Імпорт

Сальдо

Тис. дол. США

у % до січня - вересня 2008р

Тис. дол. США

у % до січня - вересня 2008р

Усього

6841344,3

76,8

3828704,5

80,1

3012639,8

Країни СНД

2651376,71

80,7

578335,41

71,0

2073041,3

Азербайджан

22791,6

129,0

8330,9

136,5

14460,7

Білорусь

64865,9

67,2

30704,0

75,9

34161,9

Вірменія

7156,7

98,0

4321,6

91,8

2835,1

Казахстан

69910,5

87,5

24631,5

79,5

45279,0

Киргизстан

1943,3

109,4

852,6

63,7

1090,7

Молдова

40407,0

79,2

14956,5

38,9

25450,5

Російська Федерація

2386625,6

79,7

485665,5

70,6

1900960,1

Таджикистан

1246,5

83,0

83,4

42,5

1163,1

Туркменістан

48982,0

200,2

6957,4

737,1

42024,6

Узбекистан

7447,6

77,0

1832,0

48,6

5615,6

Інші країни світу

4189967,6

74,6

3250369,1

82,0

939598,5

Обсяг експорту товарів та послуг України за січень-вересень 2009р. становив 34319,5 млн.дол.США, імпорту - 35399 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт склав 54,9%, а імпорт - 48,7%. Відємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1079,5 млн.дол. (за січень-вересень 2008р. також відємне. - 10217,4 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,97 (за 9 місяців 2008р. ? 0,86).

Графік 4

У структурі зовнішньої торгівлі України порівняно з січнем-вереснем 2008р. відбулось зменшення частки товарів в експорті та імпорті.

Загальний обсяг експорту товарів та послуг до країн СНД становив 11995,1 млн.дол. і склав по відношенню до січня-вересня 2008р. 55,3%, до країн ЄС - 8589,9 млн.дол. та відповідно 49,9%.

Обсяг імпорту товарів та послуг з країн СНД становив 14188,4 млн.дол. і в порівнянні з січнем-вереснем попереднього року склав 50,5%, з країн ЄС - відповідно 12988,4 млн.дол. та 50,9%.

Частка експорту до країн СНД1 майже не змінилась і становила 35% (у січні-вересні 2008р. - 34,8%), до країн ЄС зменшилась до 25% (проти 27,5%), імпорту - з країн СНД та країн ЄС збільшилась до 40,1% та 36,7% (проти 38,6% та 35,1% у січні-вересні 2008р.).

Графік 5

У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з січнем-вереснем 2008р. збільшилась частка зернових культур, механічних машин, електричних машин, виробів з чорних металів, частка чорних металів, енергетичних матеріалів; нафти а продуктів її перегонки, добрив, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання. У порівнянні з січнем-ереснем 2008р. зросли обсяги експорту овочів, коренеплодів - на 69,2 млн.дол. (у 2,1 раза), плавучіх засобів морських або річкових - 25,2 млн.дол. (на 17,7%), енергетичних матеріалів, нафти а продуктів її перегонки - на 2081,5 млн.дол. (у 2,6 раза), залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання - на 1671 млн.дол. (у 4,3 раза), виробів з чорних металів - 1228,5 млн.дол. (на 45,4%), добрив - на 1074,7 млн.дол. (у 2,8 раза), продуктів неорганічної хімії - на 802,2 млн.дол. (у 2,7 раза), механічних машин - на 797,5 млн.дол. (на 29,6%), руд, шлаків та золи - на 752,2 млн.дол. (на 45,1%), наземних транспортних засобів, крім залізничних на 719,2 млн.дол. (у 3,6 раза).

Делись добром ;)