Проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні

курсовая работа

1.4 Коротка характеристика підприємства

Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, Автономну республіку Крим та окремі райони ще пяти областей України. Загальна протяжність її колій складає понад 3250 кілометрів, з них 58,3% електрифіковано, 83,5% колій обладнано автоматичним регулюванням руху, 90% станцій мають електричну централізацію. До складу залізниці входять чотири дирекції залізничних перевезень, перевізна робота виконується 244 станціями, з них 4 сортувальні, 7 пасажирських, 67 вантажних,19 дільничних.

По території Придніпровської залізниці проходить транспортний коридор, яким перевозяться нафтопродукти.

Історія Придніпровської залізниці починається з 1862 року, коли перший міністр шляхів сполучення Росії висунув проект будівництва залізниці від Катеринослава до Донецького вугільного басейну.

Рішення завдань, поставлених перед залізничним транспортом, залежить від роботи його підрозділів і підприємств які повинні забезпечувати своєчасне якісне й повне задоволення потреб всіх галузей народного господарства й населення в перевезеннях. Так ефективність роботи всього залізничного транспорту багато в чому залежить від роботи локомотивного господарства.

Головне завдання локомотивного господарства - вчасно, стійко і якісно забезпечувати заданий планом розмір перевезень народногосподарських вантажів і пасажирів справними локомотивами, які відповідають по своєму технічному стані залізниць України, постачених паливом, водою, піском, мастильними й іншими екіпірувальними матеріалами, а також укомплектовані обслуговуючими локомотивними бригадами.

Крім локомотивів, локомотивне господарство має розвинену ремонтну базу, оснащену сучасними механізованим й автоматизованим ремонтним устаткування, електронними діагностичними установками, транспортними засобами, систему автоматизованих і механізованих пристроїв.

Отже, локомотивне депо НД-ВУЗОЛ було засновано у 1932 році.

Локомотивне депо "НД-ВУЗОЛ" є відособленим структурним підрозділом Придніпровської залізниці з формою власності - загальнодержавна. Як відособлений структурний підрозділ локомотивне депо "НД-ВУЗОЛ" входить до складу Придніпровської залізниці, що є стосовно депо керівним органом керування. Депо не є юридичною особою. Локомотивне депо здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, ПТО залізниць, що відповідають інструкціями й нормативними документами, наказами й указами Міністерства транспорту України, Державний адміністрації залізничного транспорту, уставом Придніпровської залізниці, Положенням про відособлений структурний підрозділ “Служба локомотивного господарства”.

Локомотивне депо є гордістю залізничного вузла. Це сучасне, високо механізоване підприємство, на якому працює більше 2000 чоловік. Розташоване на території 5,2 га. Тут створено цехи: ремонтний, експлуатаційний, склад пального, екіпірувальне господарство та інші допоміжні цехи.

Інженерно-технічні працівники депо удосконалюють існуюче обладнання, впроваджують новинки технології ремонту. Депо має автоматизовану машину для миття підшипників, стенд для дефектоскопії колісних пар. Лише протягом 2001 року переведено в крите приміщення технічний огляд-2. Зроблена позиція для автоматичного нагляду мастил СТП. Введено в дію позиція вводу електровозів на ремонтне стійло від побічного джерела живлення. Модернізована позиція по викачуванню колісно-монтажних блоків ВЛ80Т. Планується ввести в дію капітальний ремонт кранів всіх серій на залізничному ходу.

Депо НД-ВУЗОЛ нараховує 860 локомотивних бригад, які возять пасажирські та вантажні потяги по всіх напрямках Придніпровської залізниці.

До складу депо входять: пункт явки локомотивних бригад "Г" парку; пункт технічного огляду локомотивів; паливні склади станції "НД-ВУЗОЛ"; будинок відпочинку локомотивних бригад ст. "НД-ВУЗОЛ" і ст. "Красноармійськ"; цех суспільного питання. Всю роботу в локомотивному депо можна підрозділити на експлуатаційну, ремонтну й підсобно-допоміжну.

Організація експлуатації локомотивів й електропоїздів полягає в забезпеченні перевезень вантажів і пасажирів при високому ступені використання тягових засобів і забезпеченні безпеки руху поїздів. Вимоги, пропоновані до експлуатації локомотивів, викладені в ПТО залізниць України, інструкції з руху поїздів і маневровій роботі, інструкції із сигналізації на залізницях України.

Локомотивне депо "НД-Вузол" є експлуатаційно-ремонтним підприємством. Розташовано воно на самій напруженій ділянці. Експлуатація електровозів ВЛ8, здійснюється у вантажному, пасажирському, вивізному й приміському русі відповідно до добового плану видачі локомотивів, що доводить у локомотивному депо. Великий обсяг маневрової роботи на лінійних підприємствах і станції НД-ВУЗОЛ виконується маневровими тепловозами ЧМЕ. Весь "НД-ВУЗОЛ" вузол і відділення Придніпровської магістралі обслуговується електропоїздами серії 65, приписки 11. На підставі добових планів працівники ділянки експлуатації депо становлять пронумерований планграфік видачі локомотивів і бригад. При складанні графіків особлива увага приділяється плануванню часу для виконання робіт з екіпірування, технічному обслуговуванню. На частку локомотивного депо "НД-ВУЗОЛ" припадає більше 30% обсягу перевезень всієї магістралі.

Ремонтна база нараховує 8 ремонтних цехів: колісно-роликовий, складально-розбірний, заготівельний, механічний, інструментальний, автоматний, автостопний, электромашинний.

Пять допоміжних цехів: автокрановий, електричний, цех з ремонту устаткування, теплотраса, господарський. До складу депо входить також паливно-екіпірувальне господарство й оборотне депо з базою палива.

Програма ремонту визначається потужністю депо. Локомотив ставлять на ремонт при виконанні ними встановленої норми міжремонтних втеч або строків з обліком їхнього технічного стану.

Предмет діяльності локомотивного депо є:

ремонт локомотиві, вузлів, агрегатів до локомотивів;

виробництво окремих запасних частин, вузлів та агрегатів до локомотивів;

вивчення та впровадження на виробництві досвіду інших підприємств та організацій з питань конструкції, технології та організації виробництва;

організація виробничо-фінансової та комерційної діяльності в Україні та за її межами відповідно до чинного законодавства України;

виконання договірних зобовязань відповідно до укладених господарських договорів;

ведення претензійно-позовної роботи по отриманню зобовязань за договорами і разовими замовленнями, прийнятими до виконання;

фінансування та проектування будівельних робіт із правом повного чи часткового володіння обєктами, які будуються, відповідно до чинного законодавства України;

інші види фінансової та господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству України і відповідають цілям, передбаченим Статутом.

Це підприємства здійснює наступні види основної діяльності:

забезпечити технічно справним станом парк локомотивів і стійкість роботи локомотивів в експлуатації;

містити в роботі задана кількість локомотивів відповідно до обсягу експлуатаційної роботи й виконати встановлені норми тривалості знаходження локомотивів на технічному огляді й у ремонті;

забезпечити перевезення кваліфікованими локомотивними бригадами

виконати поточний ремонт і поточне обслуговування локомотивів відповідно до діючих правил і положеннями;

впровадження раціональних режимів водіння поїздів з дотриманням установленого часу руху;

максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації виробничих процесів;

забезпечити безпека руху поїздів, точно виконувати ПТО залізниць України, наказів, вказівок й інструкцій Укрзалізниці, начальника Придніпровської залізниці, розробити й впровадити заходу щодо попередження катастроф, аварій і випадків шлюбу в роботі;

виконання заходів щодо охорони праці;

виконання програми поточного обслуговування й планово-попереджувального ремонту рухливого складу відповідно до діючих нормативів;

раціональне використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

виконання вимог екологічної безпеки й охорони здоровя населення, раціональному використанню природних ресурсів;

організація праці й заробітної плати, соціальний захист працівників;

удосконалювання умов праці й попередження виробничого травматизму, виконання правил і норм охорони праці.

Також підприємство здійснює такі допоміжні види діяльності:

надання платних послуг населенню і виробництво товарів народного споживання;

здійснення інших заходів, направлених на збільшення доходів колективу депо;

виконання капітального та середнього ремонту кранів на залізничному ході для потреб залізниці тощо.

Делись добром ;)