Програми економічного і соціального розвитку Харківської області

курсовая работа

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Харківської області (далі - Програма) розроблена Головним управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами обласної державної адміністрації, обласними організаціями, райдержадміністраціями, міськ(рай)виконкомами відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма розроблена з урахуванням положень наступних документів:

· Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006р. №1001;

· Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року, яка ухвалена рішенням Харківської обласної ради ХІІІ сесії ХХІV скликання від 23.12.2003р.;

· Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 №639-VI, Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік» №835-VI від 26.12.2008р.;

· Указів Президента України:

- «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України» від 24 жовтня 2008 року №965/2008;

- «Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні» від 17 листопада 2008 року №1046/2008;

· постанов Кабінету Міністрів України:

- від 17 грудня 2008р. № 1105 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. №799 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік»;

- від 20 грудня 2008 р. №1107 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України».

Програма економічного і соціального розвитку області розроблена з метою подолання негативних тенденцій, спричинених впливом світової фінансово-економічної кризи на господарський комплекс області, мінімізації її наслідків для населення та забезпечення сприятливих умов щодо посткризового розвитку економіки.

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням визначено в ІІІ частині Програми - «Заходах щодо організації та забезпечення виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2009 рік».

Заходи Програми здійснюватимуться за кошти державного, обласного та місцевих бюджетів Харківської області, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

Делись добром ;)