Програми економічного і соціального розвитку Харківської області

курсовая работа

1. Прогнозна сума видатків на фінансування заходів на 2009 рік

Прогнозна сума видатків на фінансування виставкових заходів за кордоном на 2009 рік згідно з планами Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, а також заходи в регіонах, з якими укладені міжрегіональні угоди

п/п

Назва заходу

Сума видатків на виконання,

тис.грн.

Головний розпорядник коштів

1

2

3

4

1.

Проведення презентаційно-іміджевих виставкових заходів за кордоном згідно з планами Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки та галузевих міністерств, а також у регіонах, з якими укладені міжрегіональні угоди.

У тому числі:

- Ганновер Мессе 2009 (Німеччина)

-78-й Міжнародний Ізмірський ярмарок (Туреччина)

- Національна виставка України в Республіці Білорусь

- Виставка-презентація Харківської області в Республіці Таджикистан

- Курський Коренський ярмарок 2009 (РФ)

- Міжнародний промисловий форум «Российский промышленник» (м.Санкт-Петербург, РФ)

- Міжнародна виставка-ярмарок «Подмосковье 2009» (м.Красногорськ Московської області)

-52 Міжнародна виставка машинобудування, транспорту та логістики (м.Брно, Чехія)

- Міжнародна виставка «ІТМ: інновації, технології, машини» (м.Познань, Польща)

- Міжнародний інноваційно-інвестиційний форум у рамках Великого Слобожанського ярмарку (м.Харків)

1 328,6

211,0

207,0

93,6

112,0

70,0

118,0

107,0

160,0

160,0

90,0

Головне управління зовнішньоекономічних звязків та європейської інтеграції облдерж-адміністрації

2.

Оновлення мобільної експозиції і виготовлення конструкцій виставкових стендів Харківської області для використання під час презентацій області на міжнародних виставкових заходах

256,0

Головне управління зовнішньоекономічних звязків та європейської інтеграції

облдерж-адміністрації

Разом

1584,6

Пріоритетні цілі та завдання на 2009 рік

· підтримка на регіональному рівні інноваційно-інвестиційних конкурентоспроможних проектів, спрямованих на розвиток експортного потенціалу Харківської області;

· проведення системного моніторингу експортно-імпортних операцій підприємств регіону та оперативне реагування на можливі зміни зовнішньоторговельного балансу області;

· розвиток міжрегіональної співпраці в рамках Угод про співробітництво між Харківською областю та регіонами-побратимами інших країн, удосконалення міжрегіонального співробітництва на базі двосторонніх угод про партнерські звязки;

· вирішення проблемних питань співробітництва з країнами СНД, розвиток договірно-правової бази та реалізація програм економічного співробітництва; запровадження комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств регіону з метою виходу на ринки країн ЄЕП;

· налагодження взаємодії з торговельно-економічними місіями при посольствах закордонних держав, акредитованих в Україні, та України за кордоном;

· проведення презентаційно-іміджевих міжнародних виставкових заходів, презентацій регіону у міжнародних виставкових заходах, а саме: у Російській Федерації (Московська, Ленінградська, Курська та Ростовська області), Білорусі, Німеччині, Туреччині, Словенії, а також у Міжнародному інноваційно-інвестиційному форумі "Регіональна співдружність" та виставці в рамках Великого Слобожанського ярмарку-2009;

· поглиблення співпраці з прикордонними регіонами Російської Федерації в рамках Єврорегіону «Слобожанщина».

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань:

у 2009 році прогнозується зростання зовнішньоторговельного обороту на 4,5 % і доведення його обсягу до 4102,3 млн.дол.США, в т.ч. збільшення експортних поставок на 7,0 % та доведення їх обсягу до 1538,9 млн.дол.США, імпортних надходжень - на 3,0 % і доведення їх обсягу до 2563,4 млн.дол.США.

2. Аналіз стану та головних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності Харківської області за січень - листопад 2009 року

Зростання експортного потенціалу регіону - основа його стійкого соціально-економічного розвитку. Харківська область - один із провідних регіонів України, тому від зростання його експортного потенціалу і стійкого соціально-економічного розвитку залежить в значній мірі й ситуація в Україні в цілому.

Зовнішньоторговельний оборот за січень - листопад 2009р. склав 2 млрд. 463,3 млн.дол.США. і зменшився у порівнянні з січнем-листопадом 2008 року на 24,5%. Експортні поставки склали 1 млрд. 171,6 млн.дол.США і зменшились на 18,6%, а імпортні надходження склали 1 млрд. 291,7 млн.дол.США і зменшились на 45,0%.

Від?ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишилось негативним і зменшилось до 120,1 проти 908,2 млн.дол.США у січні-листопаді 2008 року, тобто у 7,6 разів.

Зменшення показників зовнішньої торгівлі відбулось внаслідок скорочення світового попиту на українську продукцію, обвального падіння цін на сировинних ринках, а також розвитку кризових явищ в економіці країн, що є основними зовнішньоторговельними партнерами України.

В той же час, помітно покращилась структура зовнішньої торгівлі області: так, коефіцієнт покриття імпорту експортом збільшився до 0,9 проти 0,62 у відповідному періоді 2008р., тобто майже на 30%.

Структура експорту за технологічними секторами

В експортних поставках Харківської області домінує високотехнологічний сектор із значним відривом від решти секторів.

І. Сектор високих технологій Сектор високих технологій охоплює: виробництво машин та устаткування; виробництво електричного та електронного устаткування; виробництво транспортного устаткування; фармацевтичне виробництво (за класифікацією Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України);

Найбільш питому вагу у загальній вартості експортних поставок Харківської області у січні-листопаді 2009р. займали товари, які відносяться до сектору високих технологій. Загальна вартість цього сектору становила 565,7 млн.дол. (48,3% від загальної вартості експортних поставок).

Даний сектор представлений наступними товарами:

- прилади і апарати, обсяги експорту яких зросли на 76,6% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склали 109,2 млн.дол.;

- електричні машини і устаткування, експорт яких зменшився на 26,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склав 137,4 млн.дол.;

- наземні транспортні засоби. Їх поставки зменшились на 82,8 у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 20,8 млн.дол.;

ІІ. Сектор середніх технологій Сектор середніх технологій охоплює: харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів; легку промисловість; виробництво деревини та виробів з деревини; целюлозно-паперову промисловість; видавничу справу; виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; хімічну та нафтохімічну промисловість; поліграфічну промисловість;

Друге місто у загальній вартості експортних поставок у січні-листопаді 2009 року займали товари, які відносяться до сектору середніх технологій. Загальна вартість цього сектору становила 525,0 млн.дол. (44,8% від загальної вартості експортних поставок).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

- зерновi культури експорт яких збільшився на 44,9% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склав 118,1 млн.дол.;

- полімерні матеріали, пластмаси експорт яких зменшився на 18,4% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склав 24,5 млн.дол.;

- папір та картон, поставки якого зросли на 8,0% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 13,6млн.дол.

ІІІ. Сектор низьких технологій Сектор низьких технологій охоплює таки види технологічної діяльності: видобування енергетичних та неенергетичних матеріалів; виробництво інших неметалевих мінеральних виробів; металургію та оброблення металу; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;

Третє місто у загальній вартості експортних поставок у січні-листопаді 2009 року займали товари сектору низьких технологій. Загальна вартість цього сектору становила 67,2 млн.дол. (5,7% від загальної вартості експортних поставок).

Даний сектор представлений наступними товарами:

- сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент, обсяги експорту яких зменшились на 64,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склали 10,5 млн.дол.;

- керамічні вироби, обсяги експорту яких збільшились на 7,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склали 15,8 млн.дол.;

- вироби з чорних металів, обсяги експорту яких зменшились на 60,1% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склали 14,9 млн.дол.

Рис. 1 Структура експорту за технологічними секторами

Структура імпорту за технологічними секторами

В імпортних операціях Харківської області високотехнологічний сектор займає друге місце із незначним відривом від решти секторів.

Необхідність в імпорті високотехнологічних товарів як складової ринку обумовлена:

· відсутністю окремих вітчизняних високотехнологічних товарів;

· низькою якістю таких товарів українського походження.

Попит на імпорт цих товарів обумовлений такими факторами, як:

Ш необхідність підвищення технологічного рівня виробництв за рахунок світових науково-технічних досягнень;

Ш недостатність інноваційної активності вітчизняного науково-технічного потенціалу в галузі високих технологій;

Ш необхідність створення конкурентного середовища на вітчизняному ринку високотехнологічних товарів.

Обмежують імпорт високотехнологічних товарів:

- нестача валютних ресурсів;

- необхідність захисту внутрішнього ринку від застарілих та неякісних товарів;

- необхідність захисту вітчизняного товаровиробника від непомірної конкуренції.

І. Сектор високих технологій

Цей сектор займає друге місто у загальній вартості імпортних надходжень Харківської області у січні-листопаді 2009р. Загальна вартість цього сектору становила 361,1 млн.дол. (28,0% від загальної вартості імпортних надходжень). Даний сектор представлений наступними товарами:

- наземні транспортні засоби. Їх надходження зменшились на 80,7% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 86,6 млн.дол.;

- котли, машини, апарати і механічні пристрої, обсяги імпорту яких зменшились на 59,6% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склали 155,6 млн.дол.

- електричні машини і устаткування, імпорт яких зменшився на 52,4% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склав 49,6 млн.дол.

ІІ. Сектор середніх технологій

Перше місто у загальній вартості імпортних надходжень у січні-листопаді 2009р. займали товари, які відносяться до сектору середніх технологій. Загальна вартість цього сектору становила 737,1 млн.дол. (57,1% від загальної вартості імпортних надходжень).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

- папір та картон, імпорт яких зменшився на 23,9% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склав 67,5 млн.дол.

- риба i ракоподібні, імпорт яких зменшився на 24,5% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склав 30,4 млн.дол.;

- м`ясо та харчові субпродукти, імпорт яких збільшився у 2,1 рази у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та склав 17,8 млн.дол.

ІІІ. Сектор низьких технологій

Третє місто у загальній вартості імпортних надходжень у січні-листопаді 2009р. займали товари сектору низьких технологій. Загальна вартість цього сектору становила 191,8 млн.дол. (14,8% від загальної вартості імпортних надходжень).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

- вироби з чорних металів, надходження яких зменшились на 58,1% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 23,9 млн.дол;

- скло та вироби із скла, надходження яких зменшились на 11,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2008р. та становили 9,2 млн.дол.

Внутрішній ринок високотехнологічних товарів в Україні поки що слабо захищається від недобросовісної конкуренції:

· майже не використовуються стосовно імпортерів ні квоти, ні антидемпінгові розслідування, ні компенсаційні мита;

· обсяги сертифікації високотехнологічної продукції, що імпортується в Україну, за останній час зменшилась в декілька разів;

· нерідко здійснюються безсистемні закупки морально застарілих засобів і систем інформатизації без урахування необхідності їх розвитку і обєднання в єдиний інформаційний простір;

· мають місце некомпетентність, помилки і несумлінність посадових осіб на підприємствах при прийнятті рішень щодо вибору фірм-постачальників і укладання міжнародних контрактів.

Рис. 2 Структура імпорту за технологічними секторами

Виставкова та міжнародна діяльність Харківської області

Протягом 2009 року в рамках міжнародної частини «Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2009 рік» було проведено 9 міжнародних виставково-презентаційних заходів в Російській Федерації, Республіці Білорусь, Німеччині, Чехії, Польщі та Туреччині. За результатами зазначених заходів було підписано та виконано контрактів на суму 565,8 млн.грн.

Найбільшими експортерами Харківської області у 2009 році були ДП «Електроважмаш», ДП «ФЕД», ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Харківський підшипниковий завод», АТ «Харківська бісквітна фабрика».

Відповідно укладених угод та домовленостей Харківської області, активно розвивались міжрегіональні звязки з Мінською областю (Білорусь), Московською, Бєлгородською, Курською, а також Ленінградською та Ростовською областями (РФ), Егейським регіоном (Туреччина), Познанським воєводством (Польща) та іншими. Так, наприклад:

- до Мінської області Республіки Білорусь ТОВ «УПЕК трейдинг» поставило підшипники кулькові на суму 2 млн. 432 тис. дол. США, ЗАТ «Завод «Південкабель» поставило кабельну продукцію на суму 315 тис. дол. США, ВАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» поставило гірничо-шахтне обладнання на суму 513,3 тис. дол. США;

- до Московської області (РФ )- ТОВ «УПЕК трейдинг» поставило підшипники на суму 4 млн. 381,2 тис. дол. США, ЗАТ «Харківський плитковий завод» поставило керамічну плитку на суму 5 млн. 982 тис. дол. США;

- до Курської області (РФ) - ЗАТ «Харківська бісквітна фабрика» поставило кондитерські вироби на суму 3 млн. 881 тис. дол. США, ВАТ «Автрамат» поставило поршні до двигунів на суму 3 млн. 99,8 тис.дол., ВАТ «ХТЗ» поставило трактори та запчастини до них на суму 9 млн. 161 тис.дол.США;

- до Ленінградської області (РФ) - ДП «Вовчанський агрегатний завод» поставило установки насосні автоматичні на суму 7 млн. 566 тис.дол., ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» поставило ремонтно-групові комплекти до авіаційних агрегатів на суму 11 млн. 231,4 тис.дол.

За результатами візиту офіційної та ділової делегації Харківської області до Республіки Таджикистан було підписано довгострокових контрактів на загальну суму більше 20 млн.дол., в тому числі:

- між ВАТ «Турбоатом» та Міністерством енергетики та промисловості Республіки Таджикистан на суму 18 млн. дол.;

- АТЗТ «Харківський машинобудівний завод «Червоний жовтень» - на поставку обладнання для виробництва цегли з підприємствами Республіки Таджикистан на загальну суму 2 млн. дол.

У 2009 році було підписано:

- Протокол про встановлення побратимських звязків між Богодухівським районом Харківської області і Мантуровським районом Курської області; підписано Протокол №2 до Угоди між Адміністрацією Курської області (Російська Федерація) і Харківською обласною державною адміністрацією (Україна) про торгово-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

- Угоди про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Шатурським муніципальним районом Московської області та Лозівським районом Харківської області, а також між міським округом м.Серпухов Московської області і Балаклєйським районом Харківської області.

- Протоколи про наміри Харківської обласної державної адміністрації з адміністраціями Лорійської, Тавушської та Вайоц Дзорської областей;

- Меморандум про співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією України та місцевим виконавчим органом державної влади Хатлонської області Республіки Таджикистан.

Делись добром ;)