Програми економічного і соціального розвитку Харківської області

курсовая работа

Висновки

Зменшення показників зовнішньої торгівлі відбулось внаслідок скорочення світового попиту на українську продукцію, обвального падіння цін на сировинних ринках, а також розвитку кризових явищ в економіці країн, що є основними зовнішньоторговельними партнерами України. На жаль власне виробництво в Україні забезпечує лише 2/3 товарних ресурсів країни з промислової продукції, решта завозиться з-за кордону. Проте, якщо експортується переважно матеріально- і енергосировинна продукція низького рівня переробки, то імпорт України, навпаки, складається з високотехнологічної продукції поглибленої переробки і товарів кінцевого споживання. Це зумовило неухильне зниження коефіцієнта покриття імпорту експортом в Україні з 1,126 у 2004 році до 0,8 у 2008 р.

На цьому фоні стабільне зростання якості структури зовнішньої торгівлі Харківської області з 0,49 у 2004 р. до0,62 у 2008 р. 0,87 у 2009 р. свідчить про ефективність цілеспрямованих дій адміністрації по розвитку експортного потенціалу області і підтримці підприємств, що випускають конкурентоспроможну продукцію.

У 2009 році експорт Харківської області характеризувався збереженням частки високотехнологічної продукції на рівні 45,6% від усього експорту та загальною вартістю 563 млн.дол., а також розширенням продажу на зовнішніх ринках конкурентоспроможної продукції харківського виробництва, що не була традиційною для нашого регіону.

З метою розвитку експорту та скорочення відємного сальдо були розроблені, затверджені сесією облради і виконувалися на протязі 2009 року «Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2009 рік» за розділом «Виставкові заходи за кордоном згідно з планами Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, а також заходи в регіонах, з якими укладені міжрегіональні угоди», в рамках яких було організовано презентації експортного потенціалу Харківщини у Російській Федерації, Німеччині, Чехії, Польщі та Туреччині. Участь у цих міжнародних заходах дозволила підприємствам заявити про себе за межами України, запропонувати конкурентоспроможну продукцію, продемонструвати свої кращі здобутки.

Не вдалося: звести до нуля приріст негативного сальдо зовнішньої торгівлі, а також зрівняти темпи росту експорту та імпорту товарів і послуг.

Список джерел

1. Підвищення експортного потенціалу як фактора розвитку конкурентоспроможності економіки Харківської області: аналітичне дослідження/ Кол. авт. І.Матюшенко,О.Мірошник, І.Льовкін .- Харків, 2008.- 104с.

2. Матюшенко И.Ю., Рязанова С.Е.,Лёвкин И.Г. Развитие экспортного потенциала как фактор повышения конкурентоспособности Харьковской области» //Бизнес информ: научный информационный журнал, 2008.- №5(351)

Делись добром ;)