Проектування ремонтного підприємства

курсовая работа

1.7 Розрахунок кількості устаткування і робочих місць

Розрахунок кількості необхідного устаткування і робочих місць у кожному з цехів і відділень виконується відповідно до технологічного процесу ремонту, виходячи з трудомісткості робіт, виконуваних у даному цеху (відділенні), і дійсного фонду часу роботи устаткування або робочих місць. Кількість устаткування та робочих місць для цеху, який проектується, розраховується за кожним відділенням, для інших цехів - взагалі.

Кількість устаткування,

No = (1.7)

деФдо - дійсний фонд часу роботи устаткування, год;

зо - коефіцієнт завантаження устаткування, зо = 0,75-0,8 [1, c. 14].

Кількість робочих місць,

Nрм = (1.8)

деФдрм - дійсний фонд часу робочих місць, год;

зрм - коефіцієнт завантаження робочих місць, зрм =0,8 - 0,9 [1, c. 14].

Результати розрахунків зводяться до таблиці 1.7. Інвентар і пристосування приймаються без розрахунку за умовою необхідного комплекту.

Таблиця 1.7 - Розрахунок кількості устаткування і робочих місць

Цехи і відділення

Трудоміст-кість,

люд.год

Дійсний

фонд часу роботи устаткування, год

Дійсний

фонд часу робочих місць

Кількість

устатку-вання

Кількість

робочих

місць

Розбірний

Зовнішнього миття

416,41

3373,4

3478,9

1

1

Розбирання

2121,364

3373,4

3478,9

1

1

Миття агрегатів

482,232

3373,4

3478,9

1

1

Дефектації

498,43

3373,4

3478,9

1

1

Механічний

Верстатне

15030,66

3373,4

3478,9

6

6

Розбирання

909,456

3373,4

3478,9

1

1

Слюсарно-механічне

8134,54

3373,4

3478,9

4

3

Електротехнічне

899,26

3373,4

3478,9

1

1

Моторний

Слюсарно-механічне

8134,54

3373,4

3478,9

4

3

Гальванічне

246,36

3373,4

3478,9

1

1

Дефектації

498,43

3373,4

3478,9

1

1

Миття агрегатів

321,488

3373,4

3478,9

1

1

Випробне

308,43

3373,4

3478,9

1

1

З-К

Зварювальне

4446,86

3373,4

3478,9

2

2

Ковальсько-термічне

2910,21

3373,4

3478,9

2

2

Складальний

Складальне

8546,99

3373,4

3478,9

4

4

Столярно-оббивне

491,64

3373,4

3478,9

1

1

Кузовне

509,23

3373,4

3478,9

1

1

Жерстяницько-мідницьке

1103,33

3373,4

3478,9

1

1

Комплектне

859,81

3373,4

3478,9

1

1

Такелажне

401,5

3373,4

3478,9

1

1

Малярське

527,27

3373,4

3478,9

1

1

Випробне

308,43

3373,4

3478,9

1

1

Інші

747,46

3373,4

3478,9

1

1

Разом

-

-

-

40

38

Делись добром ;)