Регiональнi аспекти розмiщення внутрiшньої торгiвлi в Черкаськiй областi

курсовая работа

3. Основні етапи формування й економічна оцінка сучасного рівня розвитку торгівлі в Черкаській області

Організовану торговельну діяльність здійснюють 341 підприємство роздрібної торгівлі, 73 - ресторанного господарства. Мережа роздрібної торгівлі підприємств-юридичних осіб налічує 1588 магазинів, 589 кіосків, 618 обєктів ресторанного господарства.

В області нараховується близько 200 підприємств, для яких надання побутових послуг є основним видом діяльності. Крім цього, надають побутові послуги населенню більше 1,9 тис. фізичних осіб, якими надається біля 30 видів різноманітних побутових послуг.

В регіоні функціонує 57 ринків, які нараховують 31,9 тис. торгових місць. [20]

В області торговельна діяльність здійснюється у понад 9 тисячах обєктів торгівлі усіх форм власності, з них 69% становлять магазини, 16% - підприємства ресторанного господарства, 15% - кіоски, палатки. Протягом 2005 року торговельна мережа збільшилася на 470 одиниць, або на 5,5 %.

Торговельну діяльність підприємств-юридичних осіб здійснюють 2672 обєкта торгівлі, що становить 29,7% загальної мережі. Торговельні підприємства споживчої кооперації займають 9,6 % від загальної мережі та 32,3 % від торговельної мережі підприємств-юридичних осіб.

У порівнянні з попереднім роком мережа підприємств-юридичних осіб скоротилася на 4,4 відсотка або 123 одиниці. Зменшення кількості підприємств (юридичних осіб) відбулося внаслідок ліквідації підприємств, часткового призупинення діяльності та перереєстрації їх на фізичних осіб.

Побутові послуги населенню області надають майже 300 юридичних осіб та понад 1400 фізичних, якими надається 30 видів послуг. У 2005 році побутова мережа збільшилася на 80 одиниць або на 5 відсотків.

Останнім часом набуває розвитку надання послуг субєктами підприємницької діяльності через виїзну форму обслуговування, зокрема з ремонту побутової техніки, радіотелевізійної та іншої аудіо-і відеоапаратури, фотографії, перукарень тощо.

Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення обсягів продажу споживчих товарів, обсягу реалізованих послуг. Так, загальний обсяг роздрібного товарообороту в 2005 році зріс на 38,9 відсотка проти 2004 року, а у порівнянні з 2000 роком в 3,3 раза. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб в 2005 році зріс на 25,8 відсотка проти 2004 року, а у порівнянні з 2000 роком в 2,7 раза.

У розрахунку на 1 особу товарооборот підприємств-юридичних у 2005 році склав 1298 грн., що на 27,2 відсотка більше, ніж за 2004 рік та в 2,9 раза більше проти 2000 року.

Обсяг послуг, реалізованих населенню у 2005 році, зріс проти 2004 року на 39,9 відсотка, а у порівнянні з 2002 роком в 2 рази. У розрахунку на 1 особу обсяг послуг, реалізованих населенню, у 2005 році склав 327,9 грн., що на 26,6 відсотка більше, ніж за 2004 рік та в 2 рази більше проти 2002 року. [16, c.25]

Залишається стабільною тенденція зростання обсягів роздрібного товарообороту, реалізованих послуг, у тому числі реалізованих населенню.

Продовжує збільшуватися мережа сфери торгівлі та побуту, розширюються види надання послуг.

Здійснюється формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення в містах та районних центрах сучасних торговельних підприємств, а саме: супер-, мінімаркетів, торговельних комплексів. У селищах міського типу і сільських населених пунктах за рахунок розвитку підприємництва забезпечуватиметься розширення бази підприємств торгівлі та створення комунально-побутових підприємств, кооперативів, а також інших субєктів господарювання, що надають послуги. Набуває розширення виїзна форма торговельного та побутового обслуговування, особливо в малочисельних населених пунктах.

Продовжується робота щодо перетворення в торговельно-сервісні комплекси великих продовольчих та середніх за обсягами змішаних і непродовольчих ринків.

Таблиця 3.1.

Динаміка обсягів внутрішньої торгівлі 2003-2008 рр. [19]

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Середньорічний обсяг товарообороту на 1 особу, грн.

455

513

570

754

1021

1298

Середньорічний обсяг послуг, реалізованих населенню, грн.

х

120,2

157,5

220,6

259,1

327,9

Продаж товарів тривалого користування в торговельній мережі підприємств-юридичних осіб, шт.

Автомобілі

29

336

468

667

892

757

Пральні машини

1029

1213

2268

4537

10185

6561

Холодильники

2016

2382

3172

6072

5818

5871

Телевізори

2389

2641

5507

9423

13497

21839

Компютери

5

26

18

323

883

3047

Делись добром ;)