Регiональнi аспекти розмiщення внутрiшньої торгiвлi в Черкаськiй областi

курсовая работа

4. Регіональні особливості і динаміка структури торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за 2007р. становив 7099,3 млн. грн., що на 29,4% більше обсягу 2006р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 34,4%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) у 2007р. проти попереднього року збільшився на 8,2% і становив 203,7 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2007р. становив 3094,7 млн. грн., що у порівнянних цінах на 26,2% більше обсягу 2006р.

За повідомленням Державного комітету статистики України індекс споживчих цін у грудні 2007р. по Україні та Черкаській області до попереднього місяця становив відповідно 102,1% та 101,9%; до грудня 2006р. по Україні - 116,6% та 117,9% - по Черкаській області.

Одночасно Головне управління статистики у Черкаській області повідомляє окремі індекси споживчих цін на товари по Черкаській області:

Таблиця 4.1 [19]

(до грудня попереднього року відсотків)

Грудень

2007

Грудень

2006

Грудень

2007

Грудень

2006

Індекс споживчих цін

117,9

110,2

Вода

100,0

129,3

Продукти харчування та безалкогольні напої

127,5

101,1

Електроенергія

100,0

156,2

Природний газ

100,0

178,9

Продукти харчування

128,6

100,9

Гаряча вода і опалення

108,2

198,8

Хліб та хлібопродукти

118,7

111,2

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла

101,6

100,0

Макаронні вироби

121,5

111,6

Борошно

131,3

113,7

Мясо та мясопродукти

116,4

97,5

Риба та рибопродукти

113,2

103,0

Меблі, килими

102,7

100,4

Молоко, сир та яйця

142,6

104,4

Домашній текстиль

100,3

100,0

Олія та жири

142,8

85,8

Побутова техніка

100,0

96,1

Фрукти

175,2

123,6

Охорона здоровя

114,6

106,9

Овочі, включаючи

картоплю

169,9

95,5

Паливо і мастила

134,8

95,5

Пасажирський залізничний транспорт

129,9

137,4

Цукор

103,9

96,7

Безалкогольні напої

111,8

107,8

Пасажирський автодорожній транспорт

104,0

110,4

Алкогольні напої, тютюнові вироби

109,1

102,4

Освіта

111,0

122,1

Одяг і взуття

100,2

100,2

Дошкільна та початкова

104,7

117,4

Ресторани та готелі

120,4

120,9

Середня освіта

102,0

124,7

Різні товари та послуги

106,3

109,9

Вища освіта

111,2

122,8

В таблиці 4.2 наведені статистичні дані динаміки внутрішньої торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами в період з 1990 по 2008 рік.

Таблиця 4.2 [20]

Обсяг роздрібного товарообороту підпри-ємств (юридичних осіб), млн. грн.1

У тому числі питома вага, у %:

Темпи зростання обсягів роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) до попереднього року, у порівнянних цінах, %

Наявність обєктів роздрібної торгівлі підприємств - юридичних осіб на кінець року, тис. одиниць

У тому числі

Наявність обєктів ресторанного госпо-дарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо) підприємств - юридичних осіб на кінець року, тис. одиниць

Кількість ринків-з продажу споживчих товарів на кінець року, одиниць

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

магазини

Кіоски і палатки

1990

2,1

36,9

63,1

110,3

4,6

4,0

0,6

1,9

-

1991

3,7

42,5

57,5

91,5

4,5

4,0

0,5

1,9

-

1992

39,1

42,0

58,0

79,1

4,4

3,9

0,5

1,6

-

1993

1236,5

58,8

41,2

67,8

4,1

3,7

0,4

1,4

-

1994

9747,0

59,2

40,8

93,0

3,9

3,5

0,4

1,1

-

1995

340,9

56,8

43,2

93,5

3,6

3,2

0,4

1,1

37

1996

486,6

66,9

33,1

99,7

3,7

3,1

0,6

0,9

37

1997

493,7

64,9

35,1

93,2

3,8

3,1

0,7

1,0

37

1998

461,9

58,4

41,6

85,6

3,8

3,1

0,7

1,0

58

1999

507,1

52,9

47,1

88,0

3,3

2,5

0,8

0,9

60

2000

656,7

50,2

49,8

105,1

3,1

2,4

0,7

0,9

59

2001

724,0

49,7

50,3

105,1

2,7

2,0

0,7

0,7

61

2002

794,6

42,8

57,2

111,3

2,4

1,8

0,6

0,7

57

2003

1039,7

40,1

59,9

123,3

2,2

1,6

0,6

0,6

57

2004

1392,9

39,7

60,3

115,8

2,2

1,6

0,6

0,6

57

2005

1751,9

39,8

60,2

107,9

2,1

1,5

0,6

0,6

60

2006

2335,6

36,3

63,7

121,5

2,0

1,5

0,5

0,5

58

2007

3173,4

32,3

67,7

127,7

2,0

1,5

0,5

0,5

58

2008

4558,4

31,2

68,8

124,5

1,9

1,4

0,5

0,5

53

1 Дані за 1990-1994 роки наведені у млрд. крб.

Номінальна заробітна плата у грудні 2007р. становила 1332,13 грн., що значно перевищувало державні соціальні стандарти: прожитковий мінімум для працездатної особи (568 грн.) - у 2,3 раза та у 2,9 раза - мінімальну заробітну плату (460 грн.). Порівняно з листопадом 2007р. та груднем 2006р. розмір заробітної плати відповідно зріс на 11% та 29%.

Найвищий рівень оплати праці мав місце в дослідженнях і розробках, державному управлінні та фінансовій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці, відповідно, в 1,4 та 1,7 раза, а серед промислових видів: у хімічному виробництві, виробництві транспортних засобів та устатковання, добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних - у 1,4-1,6 раза вище середнього рівня по промисловості.

Значно нижче оплачувалася праця працівників в готелях та ресторанах, рибальстві та рибництві, сільському господарстві, де рівень заробітної плати не перевищив 71% від середнього по економіці області; у промисловості, відповідно, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві гумових та пластмасових виробів, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра (до 51% від середнього по промисловості).

Середній розмір оплати праці в усіх містах та районах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи. Найбільшим був він у м. Черкаси (1453,42 грн.), а найменшим - в Уманському районі (844,92 грн.).

Упродовж грудня 2007р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати зменшилась на 24,4%, або на 5 млн. грн., і на 1 січня 2008р. становила 15,3 млн. грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати дорівнював 3,8% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2007р., проти 5,5% у попередньому місяці.

Основна частка заборгованої заробітної плати на початок січня 2008р. не виплачена підприємствами промисловості (39,3%) та сільського господарства (37,6%). При цьому, борг утворений на підприємствах м. Черкаси, складав 36,7%.

У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадало 23,6% цієї суми, на субєкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі підприємства-банкрути) - 65%, решта (11,4%) - на економічно неактивні підприємства.

Протягом грудня заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилась на 37,3%, або на 2,1 млн. грн., і на 1 січня 2008р. становила 3,6 млн. грн. На 21 підприємстві (55,3% тих, що мали заборгованість) вона була утворена в результаті невиплати заробітної плати за січень-листопад 2007р. (2,2 млн. грн.).

Виплата заробітної плати із бюджетів всіх рівнів проводилась своєчасно.

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2007р.85,1 тис. сімей, що становить 95,5% від загальної кількості сімей (89,1 тис. сімей), які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості призначено субсидії - 53,7 тис. сімей, в сільській - 31,4 тис. сімей.

Загальна сума призначених субсидій у 2007р. складала 6128,6 тис. грн., з них у міській місцевості - 4635,4 тис. грн., сільській - 1493,2 тис. грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сімю у грудні 2007р. становила 105,1 грн.

У 2007р. загальна сума субсидій, отриманих сімями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, становила 27,9 млн. грн.

У 2007р. за призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу і пічного побутового палива звернулись 36,3 тис. сімей. Призначені субсидії 34,1 тис. сімям (94,1% до кількості сімей, які звернулися) на загальну суму 19,7 млн. грн., з них у міській місцевості - відповідно, 4,9 тис. сімей на загальну суму 3,1 млн. грн., у сільській місцевості - 29,3 тис. сімей на суму 16,6 млн. грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2007р. субсидії цього виду на одну сімю становив 567,2 грн. У 2007р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сімями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу і пічного побутового палива, становила 19,5 млн. грн.

За 2007р. сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 472,7 млн. грн. (95,5% нарахованих сум). Порівняно із минулим роком сплачено населенням на 145,9 млн. грн. більше.

Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послуги, за 2007р. склала 495,1 млн. грн, в тому числі за грудень - 62,7 млн. грн.

Заборгованість населення Черкаської області з оплати за одержані житлово-комунальні послуги (включаючи борги попередніх періодів) на 10 січня 2008р. становила 136,5 млн. грн. (відповідно по м. Черкаси - 67 млн. грн.). У порівнянні із відповідним періодом 2006р. сума боргу збільшилась на 15,5 млн. грн., або на 12,8%, а проти 10 грудня 2007р. - збільшилась на 7,1 млн. грн., або на 5,5%.

Мали борг за 3 місяці і більше: за квартирну плату - 25,5% особових рахунків, за вивіз сміття - 23,7%, за водопостачання - 17,8%, за водовідведення - 17,3%, за опалення - 17,3%, за газопостачання - 16,3%, за підігрів води 15,9%, за електроенергію - 3,8%.

Станом на 1 грудня 2007р. в Черкаській області, за розрахунками, проживало 1316,7 тиc. жителів. Упродовж січня-листопада 2007р. кількість населення скоротилась на 11,3 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок як природного (на 11175 осіб), так і міграційного скорочення (на 128 осіб).

Таблиця 4.3.

Природний рух населення області характеризується такими даними: [20]

Всього, осіб

Січень-листопад 2007р. у % до січня-листопада

2006р.

На 1000 осіб

січень-листопад

2007р.

січень-листопад

2006р.

січень-листопад

2007р.

січень-листопад

2006р.

Кількість народжених живими

10880

10544

103,2

9,0

8,6

Кількість померлих

22055

22060

100,0

18,2

18,1

у тому числі дітей

віком до 1 року

120

103

116,5

11,2

10,3

Природне скорочення

населення

11175

11516

97,0

9,2

9,5

Кількість шлюбів

10353

8959

115,6

8,6

7,3

Кількість розлучень

4924

5062

97,3

4,1

4,1

Оборот роздрібної торгівлі за 2008р. становив 10149,4 млн. грн., що на 18,7% більше обсягу 2007р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 33,2%. В обороті організованих ринків 11% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) у 2008р. проти попереднього року збільшився на 1,1% і становив 265,7 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2008р. становив 4437,5 млн. грн., що у порівнянних цінах на 17,4% більше обсягу 2007р.

За повідомленням Держкомстату України індекс споживчих цін у грудні 2008р. по Україні до попереднього місяця становив 102,1%, по Черкаській області - 102,5%. Найвищим він був в Івано-Франківській - 103,9%, Тернопільській - 103,8%, Львівській - 103% областях.

За січень-грудень 2008р. по Україні та Черкаській області ціни зросли на 22,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції відповідно становив - у грудні 99,6% та 100%, з початку року по Україні та Черкаській області - 123%.

Таблиця 4.4.

Індекси споживчих цін на окремі товари та послуги по Черкаській області [20] (до грудня попереднього року відсотків)

Грудень

2008р.

Грудень

2007р.

Грудень

2008р.

Грудень

2007р.

Індекс споживчих цін

122,3

117,9

Предмети домашнього

Продукти харчування

вжитку, побутова техніка

та безалкогольні напої

123,8

127,5

та поточне утримання

Продукти харчування

124,0

128,6

житла

119,0

101,6

Хліб та хлібопродукти

124,2

118,7

Меблі та предмети

Хліб

123,9

117,0

обстановки, килими та

Макаронні вироби

123,7

121,5

інші види покриттів для

Мясо та мясопродукти

135,4

116,4

підлоги

117,9

102,7

Риби та продукти з риби

119,9

113,2

Домашній текстиль

103,6

100,3

Молоко, сир та яйця

111,4

142,6

Побутова техніка

117,1

100,0

Олія та жири

123,8

142,8

Безалкогольні напої

118,3

111,8

Фрукти

151,9

175,2

Алкогольні напої,

Цукор

110,4

103,9

тютюнові вироби

126,5

109,1

Овочі

87,1

169,9

Одяг і взуття

102,4

100,2

Ресторани та готелі

123,6

120,4

Різні товари та послуги

130,4

106,3

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника (без урахування працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців) за 2008р. становила 1459 грн. і зросла порівняно з 2007р. на 34,5%.

Кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій у грудні 2008р. склала 286 тис. осіб, що на 3,7% менше порівняно з попереднім місяцем.

У грудні середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників становив 1577 грн., що значно перевищило державні соціальні стандарти: у 2,6 раза - рівень мінімальної заробітної плати (605 грн.) та у 2,4 раза - прожитковий мінімум для працездатної особи (669 грн.). Порівняно з листопадом розмір заробітної плати зріс в середньому на 5,6%. За останні 12 місяців (відносно грудня 2007р.) зростання показника відбувалось вищими темпами, ніж в аналогічному 2007р.: 34,5% проти 28,3% у грудні 2007р. по відношенню до грудня 2006р.

Найвищий рівень оплати праці у грудні традиційно спостерігався у державному управлінні та фінансовій діяльності, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці відповідно в 1,9 і 1,7 раза, а серед промислових видів: у целюлозно-паперовому виробництві; видавничій діяльності, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, добувній промисловості - на 22% -41% вище середнього рівня по промисловості.

Значно нижче, ніж по області, оплачувалася праця працівників в готелях і ресторанах, лісовому господарстві, торгівлі, сільському господарстві, охороні здоровя та наданні соціальної допомоги, де рівень заробітної плати не перевищив 80% від середнього по економіці області; у промисловості, відповідно, у виробництві гумових та пластмасових виробів, текстильному виробництві, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра, виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (до 67% від середнього рівня по промисловості).

Упродовж грудня 2008р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати зменшилася на чверть або на 7,4 млн. грн. і на 1 січня 2009р. становила 22,4 млн. грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати дорівнював 4,8% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2008р. проти 6,6% на 1 грудня 2008р. Основна частка заборгованої заробітної плати на початок січня 2009р. не виплачена підприємствами промисловості (53,5%) та сільського господарства (25,8%). При цьому борг утворений на підприємствах м. Черкаси складав 67,2%.

У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства припадало 34% цієї суми, на субєкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом - 61,1%, решта (4,9%) - на економічно неактивні підприємства.

Протягом грудня заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилась більш ніж удвічі (на 9,6 млн. грн.) і на 1 січня 2009р. становила 7,6 млн. грн. На 63 підприємствах заборгованість утворена в результаті невиплати заробітної плати за січень-листопад 2008р., складала 89,3% загальної суми боргу економічно активних підприємств.

На 1 січня 2009р. вчасно не отримали заробітну плату 3,7 тис. осіб, або 1,3% загальної кількості працівників (на 1 грудня 2008р. - 9,4 тис. осіб, або 3,2%). Кожному з них не виплачено в середньому 1667 грн., що відповідає рівню середньої заробітної плати більше, ніж за місяць.

У 2008р. призначено субсидії 59 тис. сімям, що становило 92,5% від загальної кількості сімей (63,8 тис.), які звернулися за субсидіями, з них в міській місцевості - 36,6 тис. сімей, у сільській - 22,4 тис. сімей.

Загальна сума призначених місячних субсидій у 2008р. складала 4055,7 тис. грн., з них у міській місцевості - 3189,2 тис. грн., сільській - 866,5 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сімю у грудні 2008р. становив 109,4 грн.

У 2008р. загальна сума субсидій, отриманих сімями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії становила 24,9 млн. грн.

У 2008р. за призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулось 32,7 тис. сімей. Призначені субсидії 30,6 тис. сімям (93,5% до кількості сімей, які звернулися) на загальну суму 17 млн. грн., з них у міській місцевості відповідно 4 тис. сімей на загальну суму 2,5 млн. грн., у сільській місцевості 26,6 тис. сімей на загальну суму 14,5 млн. грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2008р. субсидії цього виду на одну сімю становив 589 грн. У 2008р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сімями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива становила 17,4 млн. грн.

Упродовж 2008р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 543,7 млн. грн. (94,2% нарахованих за даний період сум). Серед районів та міст області найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Тальнівському районі та м. Канів (97,6-95,6%), найнижчий у Катеринопільському та Черкаському районах (87,8 - 88,2%).

Заборгованість населення області по оплаті за житлово-комунальні послуги (включаючи борги попередніх періодів) збільшилась у грудні на 24,2 млн. грн., або на 18 % і станом на 1 січня 2009р. становила 158,3 млн. грн. середній термін заборгованості населення у грудні 2008р. за всі житлово-комунальні послуги по області склав - 3,3 місяця.

Станом на 1 грудня 2008р. в Черкаській області, за розрахунковими даними, проживало 1305,4 тис. жителів. Упродовж січня-листопада 2008р. кількість населення скоротилась на 10,1 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось як за рахунок природного скорочення (на 9925 осіб), так і міграційного (на 128 осіб).

Таблиця 4.5.

Природний рух населення області характеризується такими даними: [19]

Усього, осіб

Січень-листопад

2008р.

у % до

січня-листопада

2007р.

На 1000 осіб

січень-листопад

2008р.

січень-листопад

2007р.

січень-листопад

2008р.

січень-листопад

2007р.

Кількість народжених живими

11413

10880

104,9

9,5

9,0

Кількість померлих

21338

22055

96,7

17,8

18,2

у тому числі дітей

віком до 1 року

128

120

106,7

11,7

11,2

Природне скорочення

населення

9925

11175

88,8

8,3

9,2

Кількість шлюбів

8067

10353

77,9

6,7

8,6

Кількість розлучень

4488

4924

91,1

3,7

4,1

Делись добром ;)