Абсолютні і відносні величини

реферат

Висновок

При написанні цієї роботи можна зробити такі висновки:

Абсолютні показники необхідні для планування правової діяльності і керування нею. Але їх потрібно доповнювати відносними величинами, що значно збагатить і поглибить аналіз явищ, які відбуваються у сфері правової діяльності.

Абсолютні статистичні величини ми завжди одержуємо в результаті проведеного статистичного спостереження і зведення. Вони обовязково характеризують розміри сукупності або обсяг ознаки явища. Абсолютні величини завжди характеризують сукупність у певних просторах і конкретному місці та часі.

Для того щоб провести всебічний аналіз правових явищ, обовязково необхідно обчислити узагальнюючі показники. В першу чергу це стосується обчислення відносних величин, які дають змогу проаналізувати і здійснити порівняння рівня злочинності в окремих країнах та в різних адміністративно-територіальних одиницях. Усі узагальнюючі показники обчислюються на основі абсолютних величин.

Список використаної літератури:

1. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник - К.: ЦУЛ, 2002.

2. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. - Львів: «Світ», 1995.

3. Є. І. Ткач, В. П. Сторожук - Загальна теорія статистики. - Київ: «Центр учбової літератури», 2009.

4. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, І.О. Петрига та ін.: за редакцією Є. П. Качана. К.: Вища школа, 1997.

5. Романюк О.П. Методи економіко-статистичного аналізу: Навчальний посібник. - К.: Видавництво УАДУ, 1997.

6. Статистика. Підручник / За ред. С.С.Герасименка. - К.: КНЕУ, 2000.

7. Тринько Р.І. Теорія статистики. - Львів: ЛДАУ, 1998.

8. Деякі таблиці з інтернету.

Делись добром ;)