Автоматизація технологічного процесу дозволоження зерна на млинзаводі та її економічна ефективність

курсовая работа

1 Вступ

В курсовій роботі з предмету «Економіка, організація і планування виробництва» використані матеріали і основні положення з предмету, а також зібрані під час виробничої практики дані про виробничо-господарську діяльність підприємства.

В роботі поданий матеріал, в якому показано як автоматизація впливає на підвищення ефективності виробництва:зниження собівартості продукції, підвищення продуктивності праці, покращення умов праці, економічного використання матеріальних ресурсів, покращення якості і підвищення конкурентоздатної продукції.

Увага приділяється автоматизації для економічного використання електроенергії та газу.

В роботі розрахована заробітна плата на монтаж та експлуатацію автоматизації ділянки дозволоження зерна на млин заводі. Оптимальний результат забезпечує зниження собівартості монтажних робіт,скорочення терміну виконання при мінімальних капітальних вкладах.

Коротко описані принципи приладів і способів автоматизації на ділянках дозволоження зерна на млин заводі. А також окупність собі вартості заводу за деякий час.

Делись добром ;)