Автоматизація технологічного процесу дозволоження зерна на млинзаводі та її економічна ефективність

курсовая работа

3. Розрахунок чисельності і кваліфікаційного складу робітників на монтажних роботах

Чисельність робітників, зайнятих на монтажних роботах (Чм) розраховується по формулі:

де - Нз.т. - витрати праці на виконання монтажних робіт, люд.-годин.

(локальний кошторис на монтаж системи автоматизації, графа 10).

Fн - номінальний фонд часу одного робітника в годинах.

Fн = ДрТзм (3.2)

де Др - плановий термін виконання робіт в днях (за завданням);

Тзм - тривалість зміни - 8 годин;

б - коефіцієнт, що враховує планові втрати робочого часу

У звязку з невеликим терміном виконання робіт б = 0.

Квн - коефіцієнт виконання норм (1,1-1,2). Приймається 1,15.

Номінальний фонд часу при заданому терміні виконання робіт 7 днів складе:

Fн =7Ч8=56 годин

Чм==2(приймаються два чоловіка)

Визначається середній розряд робіт по кошторису по формулі:

де Ri - середній розряд по видах робіт;

Н з.т.i - витрати праці по видах робіт, люд.-год.

Rcр==3,9

Відповідно до середнього розряду робіт, тарифно-кваліфікаційним довідником професій робітників і витратами праці встановлюється професіонально - кваліфікаційний склад робітників.

Таблиця 3.1 Кваліфікаційний склад робітників.

Професії

Витрати праці (люд.г)

% співвідношення

Чисельність,

чол.

Розряд

розрахункова

прийнята

Монтажники приладів і аппаратури автомат. контролю

59,6

54,7

0,9

1

5

Електромонтажники

49,3

45,3

1,1

1

4

Разом

109

100

2,0

2

Визначаємо чисельність бригади :

· Монтажників: 2*54,7ч100=0,9 ( один робітник)

· Електромонтажників: 2Ч45,3ч100=1,1(один робітник)

Середній розряд робітників складе:

Середній розряд робітників відповідає середньому розряду робіт (відхилення допустимо в межах ±0,3)

Делись добром ;)