Автоматизація технологічного процесу дозволоження зерна на млинзаводі та її економічна ефективність

курсовая работа

6 Економічна ефективність автоматизації

Визначення економічної ефективності припускає зіставлення річного прибутку, одержуваного від упровадження або удосконалення систем автоматизації, з витратами на проектування, придбання, монтаж і експлуатацію засобів автоматизації.

Економічний ефект від упровадження систем автоматизації технологічних процесів визначається на основі наступних показників: скорочення чисельності персоналу, трудомісткості продукції, економія фонду заробітної платні з нарахуваннями, зниження питомих норм витрати сировини, матеріалів, всіх видів енергії і палива (електроенергія, пар, газ, стисле повітря та ін.), зменшення браку і некондиційної продукції, підвищення продуктивності праці.

Необхідні дані для розрахунку збираються під час виробничої і переддипломної практики.

Річний економічний ефект (Ер) від упровадження систем автоматизації технологічних процесів, що забезпечують економію виробничих ресурсів, розраховується по формулі:

Ер = (С1 - С2) Q - Ен (К2 - К1), грн. (6.1)

де С1 і С2 - собівартість одиниці продукції до і після автоматизації, грн.

Q - річний обєм виробництва продукції після автоматизації в натуральних одиницях.

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень, рівний 0,20

К1 і К2 - капітальні вкладення в базову і нову техніку, грн.

Різниця К2 - К1 є додатковими капвкладеннями на автоматизацію виробництва (К).

При розрахунку економічного ефекту від автоматизації різних установок (котельних, холодильних і ін.) порівнюються поточні витрати на обслуговування цих установок до і після автоматизації (ЗТ1, ЗТ2)

Ер=(ЗТ1 - ЗТ2)А - Ен К (6.2)

де К - капітальні вкладення на автоматизацію (вартість устаткування,

монтажних робіт)

А - кількість установок.

До поточних витрат на обслуговування цих установок відносяться:

Заробітна плата обслуговуючого персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи (оператори, машиністи та ін.)

Вартість електроенергії, пара, води, газу, стислого повітря і ін. видів ресурсів і енергії.

3. Витрати на ремонт.

4. Інші витрати, що змінюються в результаті автоматизації.

У поточних витратах повинні бути враховані додаткові витрати на обслуговування приладів і засобів автоматизації ( Вексп, розділ 5.7).

За відсутності даних про витрати до і після автоматизації можна розраховувати тільки зниження поточних витрат в результаті автоматизації (ЗТ)

ЗТ = ЗТ1 -ЗТ2 (6.3)

Якщо в результаті автоматизації підвищується якість продукції, то річний економічний ефект визначається як прибуток, повязаний із збільшенням ціни нової, якіснішої продукції.

Ер = (П2 - П1) Q - Ен К (6.4)

де П1 і П2 - прибуток від реалізації одиниці продукції до і після автоматизації, грн.

Q - річний випуск продукції підвищеної якості в натуральних одиницях.

У тому випадку, коли збільшується випуск продукції в результаті автоматизації, розраховується річна економія накладних витрат ( Ен.в )

Ен.в = (6.5)

де Н - річна сума постійних накладних витрат, грн. До них відносяться деякі адміністративні витрати, зарплата допоміжного персоналу, витрати утримання будівель, на техніку безпеки. Питома вага постійної частини накладних витрат складає приблизно 40% від повної собівартості продукції.

V - річний приріст обєму продукції, грн.

V - річний обєм продукції до упровадження автоматизації.

Термін окупності капітальних вкладень на автоматизацію визначається по формулі:

(6.6)

Термін окупності для засобів автоматизації складає 3 - 4 роки. Звично менше, ніж для технологічного устаткування, оскільки засоби автоматизації мають менший термін служби і швидко застарівають. В тому випадку, якщо унаслідок автоматизації поліпшуються умови праці, підвищується надійність роботи устаткування допускається і значне більший термін окупності.

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень (Е) розраховується по формулі:

(6.7)

Він порівнюється з нормативним коефіцієнтом Ен ( 0,20 ).

Якщо розрахунковий коефіцієнт Е Ен, то автоматизація вважається доцільною.

Проте не завжди економічну ефективність автоматизації можна встановити кількісним шляхом. У ряді випадків це можна зробити описовим способом. Це відноситься до таких показників, як поліпшення умов праці, підвищення безпеки в роботі, поліпшення екологічної обстановки (зменшення викидів в атмосферу або забруднення навколишнього середовища іншими відходами виробництв) або, наприклад, поліпшення якості питної води, що позначається на здоровя людини.

В результаті автоматизації ділянки сушіння зерна із зважувальними вагами на елеваторі скорочується чисельність обслугованого персоналу, підвищується економічність і безаварійність роботи обладнання. Встановлені прибори дають можливість більш точніше контролювати витрати(газу, електроенергії, води), покращити якість продукції(зернової культури). Вплинути на покращення терміну зберігання, зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Річний економічний ефект від автоматизації виробництва розраховується за формулою:

Ег=(ЗТ1-ЗТ2)- ЕнЧК (6.8),

де ЗТ1, ЗТ2--поточні витрати на експлуатацію обєкта автоматизації до і після автоматизації, грн.;

Ен-- нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладів, Ен=0,20;

К-- капітальні вкладення на автоматизацію, грн.;

(ЗТ1-ЗТ2)= ЗТ-- зниження поточних витрат, грн..

Розрахунок зниження поточних витратЗТ.

Витрати газу за рік зменшиться на 1 тис. за ціною 2000 грн. за 1тис.

Економія витрат за газ в грошовому вимірі складає

ЗТгаз=ЦЧР (6.9)

де, Ц-- ціна 1 тис.,грн.;

Р-- зниження витрат газу за рік тис..

ЗТгаз=1900*1,5=2850грн

Чисельність операторів скорочується на одну людину.

Основна заробітна платня одного працівника за місяць розраховується за формулою:

ЗПосн=СтЧТ (6.10),

де , Ст-- годинна тарифна ставка працівника 3 розряду, грн.;

Т-- середня тривалість місяця в робочих годинах. Приймається 167 годин.

Працівник 3 розряду, годинна тарифна ставка 8,51 грн.

ЗПосн=8,51*167=1353грн

Додаткова заробітна платня приймається 40% від основної зарплати.

ЗПдод=1353*0,40=541грн.

Загальна сума зарплати(ЗП)складає:

ЗП=ЗПосн+ЗПдод=1353+541=1894грн.

Річна економія фонду заробітної платні одного працівника складає:

ЗП=1894*1*12=22730грн.

Підрахунок на пенсійне і соціальне страхування -38,5 % від фонду заробітної плати .

Зотч.=22730Ч0,385=8751грн.

Річні експлуатаційні витрати на обслуговування приборів і устаткувань автоматизації Зексп.4000 грн.

Загальне зниження поточних затрат на експлуатацію обєкта за рік складає

ЗТ=Згаз+ЗП+Зотч.- Зексп. (6.11)

ЗТ=2850+22730+8751-4000=30331грн.

Річний економічний ефект від автоматизації складає:

Ег=19157-0,2Ч30331=13637грн.

Термін окупності капітальних вкладів на автоматизації розраховується за формулою

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладів складає:

Делись добром ;)