logo
Адаптація діяльності ПАТ "Концерн-Електон" до умов ринкового середовища

Вступ

Фундаментальні засади фінансово-господарської діяльності підприємств на нинішньому етапі розвитку світової та вітчизняної економік зазнають докорінних змін. Домінуючий вплив на трансформацію фінансових відносин на мікрорівні справляють важелі нової „інформаційно-інноваційної економіки" та процеси глобалізації. Оскільки рівень різного роду ризиків, яких зазнають субєкти господарювання, сьогодні є значно вищим, ніж раніше, характерною рисою сучасного етапу розвитку економічних відносин є стрімке зростання кількості фінансово неспроможних підприємств. Досить часто фінансово-неспроможними стають субєкти господарювання, що були лідерами у відповідній галузі. В даній магістерській роботі розглядаються проблеми адаптації підприємством до умов ринкового середовища. Обєктом дослідження вибрано ПАТ "Концерн-Електрон".

Якщо підприємство шукає шляхи збільшення прибутку тільки за рахунок зниження витрат виробництва, воно рано чи пізно вибуває з бізнесу. Незабаром керівництво цього підприємства переконається, що при всій уяві, використовуючи усі свої творчі здібності, воно не зможе зменшити рівень виробничих витрат у своїй компанії нижче визначеної межі. Разом з тим якщо керівництво зверне свій погляд в іншу сторону і почне вишукувати шляхи збільшення доходів компанії через збільшення обсягу продажів, то перед ним відкриваються безмежні можливості.

Мета магістерської кваліфікаційної роботи полягає у вивченні особливостей адаптації діяльності ПАТ "Концерн-Електрон" до умов ринкового середовища.

Основна частина складається із трьох розділів. В першому розділі розкривається суть та зміст адаптації як економічної категорії, її класифікація, які задачі вона виконує та основні принципи та напрямки її розроблення. В другому розділі описана загальна характеристика досліджуваного підприємства. В третьому розділі розроблено особливі напрямки адаптації діяльності ПАТ "Концерн-Електрон" до умов ринкового середовища, описано основні проблеми діяльності та шляхи їх вирішення.