logo
Адаптація діяльності ПАТ "Концерн-Електон" до умов ринкового середовища

Розділ 1. Теоретичні аспекти адаптації підприємств до ринкових умов господарювання