Адаптація діяльності ПАТ "Концерн-Електон" до умов ринкового середовища

дипломная работа

2.1 Загальна характеристика ПАТ "Концерн-Електрон"

Акціонерне товариство "Концерн-Електрон" засноване у червні 1991 року на основі державного концерну "Електрон" - загальновідомого виробника телевізійної та радіоелектронної техніки, фірми з давньою історією та традиціями.

В 1989 році було створено державний концерн "Електрон", у який ввійшли як виробничий комплекс, так і науково-дослідні організації та установи, підприємства торгівлі та сервісу.

З першого року свого заснування, незважаючи на всі труднощі становлення національної економіки, акціонерне товариство працювало і працює прибутково, щорічно виплачуючи дивіденди десяткам тисяч своїх акціонерів

"Концерн-Електрон" успішно розвивається як багатогалузева корпорація. Завдяки реструктуризації і диверсифікації, технічному переоснащенню виробництв на дочірніх і спільних підприємствах товариства збережено як традиційні для концерну види діяльності, так і розвиваються нові напрямки, освоюються нові види продукції та послуг.

Акціонерами товариства є як фізичні, так і юридичні особи. Державної частки в статутному фонді немає. Сьогодні "Концерн-Електрон" - велика багатогалузева компанія, що динамічно розвивається і оновлюється. У склад товариства входять дочірні науково-виробничі та промислові підприємства, а також підприємства, створені за участю концерну. В акціонерному товаристві успішно працюють виробництва за участю українського та іноземного капіталу. Стратегічними пріоритетами розвитку ПАТ "Концерн-Електрон" є поглиблення спеціалізації підприємств, їх технічне і технологічне оновлення, інтеграція у світовий ринок шляхом створення на базі виробничих потужностей концерну нових виробництв за участю власного, вітчизняного та іноземного капіталу.

Делись добром ;)