Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

контрольная работа

2. Аналіз структури експорту за технологічними секторами

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами за технологічними секторами за 2000 - 2008 роки наведена у таблиці 2.1, таблиці 2.2., на рис.3 та на рис. 4.. «Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000-2008рр.» та на рис.1.6. «Динаміка імпорту за технологічними секторами за 2000-2008рр.» (додатки 3, 4)

Таблиця 2.1 Динаміка експорту за технологічними секторами за 2000 - 2008 роки (млн.дол.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Сектор високих технологій

190,3

286,5

349,4

261,3

398,8

377,3

452,8

596,3

775,5

Сектор середніх технологій

92,7

110,0

112,2

177,2

234,0

248,1

270,6

429,6

637,2

Сектор низьких технологій

32,2

29,0

54,4

83,6

91,7

77,4

90,0

114,0

125,3

Таблиця 2.2 Динаміка імпорту за технологічними секторами за 2000 - 2008 роки (млн.дол.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Сектор високих технологій

155,2

184,5

368,7

378,2

338,9

622,7

889,8

942,9

1074,3

Сектор середніх технологій

245,6

237,1

248,6

360,9

1073,7

818,5

666,3

1091,1

737,4

Сектор низьких технологій

48,8

53,1

52,3

807,3

112,7

130,2

190,3

253,4

287,2

В експортних поставках Харківської області домінує високотехнологічний сектор Сектор високих технологій охоплює: виробництво машин та устаткування; виробництво електричного та електронного устаткування; виробництво транспортного устаткування; фармацевтичне виробництво (за класифікацією Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України); із значним відривом від решти секторів.

Найбільш питому вагу у загальній вартості експортних поставок Харківської області у 2008р. займали товари, які відносяться до сектору високих технологій. Загальна вартість цього сектору становила 775,5 млн.дол. (49,98% від загальної вартості експортних поставок).

Даний сектор представлений наступними товарами:

- електричні машини і устаткування, експорт яких виріс на 38,2% у порівнянні з 2007р. та склав 206,2 млн.дол.;

- наземні транспортні засоби. Їх поставки збільшились на 44,9% у порівнянні з 2007р. та становили 122,84 млн.дол.;

- котли, машини, апарати і механічні пристрої, обсяги експорту яких зросли на 23% у порівнянні з 2007р. та склали 323,6 млн.дол.;

- прилади і апарати, обсяги експорту яких зросли на 25,2% у порівнянні з 2007р. та склали 67,3 млн.дол.;

- фармацевтична продукція, експорт якої збільшився на 29,4% у порівнянні з 2007р. і склав 21,02 млн.дол.

Друге місто у загальній вартості експортних поставок у 2008 році займали товари, які відносяться до сектору середніх технологій Сектор середніх технологій охоплює: харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів; легку промисловість; виробництво деревини та виробів з деревини; целюлозно-паперову промисловість; видавничу справу; виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; хімічну та нафтохімічну промисловість; поліграфічну промисловість;. Загальна вартість цього сектору становила 637,2 млн.дол. (41,07% від загальної вартості експортних поставок).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

- полімерні матеріали, пластмаси експорт яких збільшився на 27,8% у порівнянні з 2007р. та склав 33,5 млн.дол.;

- папір та картон, поставки якого зросли на 24,6% у порівнянні з 2007р. та становили 13,1 млн.дол;

- готові текстильні вироби, поставки яких зменшились на 27,4% у порівнянні з 2007р. та становили 8,9 млн.дол.

Третє місто у загальній вартості експортних поставок у 2008 році займали товари сектору низьких технологій Сектор низьких технологій охоплює таки види технологічної діяльності: видобування енергетичних та неенергетичних матеріалів; виробництво інших неметалевих мінеральних виробів; металургію та оброблення металу; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;. Загальна вартість цього сектору становила 125,3 млн.дол. (8,1% від загальної вартості експортних поставок).

Найбільшу питому вагу у цьому секторі займали наступні товари:

- вироби з чорних металів, надходження яких зросли у 2 рази у порівнянні з 2007р. та становили 39,1 млн.дол;

- керамічні вироби, надходження яких зросли у 2,3 рази у порівнянні з 2007р. та становили 15,8 млн.дол;

- штукатурні матеріали, цемент надходження яких зменшились на 38,5% у порівнянні з 2007р. та становили 31,8 млн.дол.

Делись добром ;)