logo
Билеты полит

48. Банки, їх роль, функції та операції.

Банки – особливі економічні інститути, головними функціями яких є акумуляція грошових коштів, надання кредитів, здійснення грошових розрахунків, випуск цінних паперів. Банківська система більшості країн є дворівневою. Перший рівень – це центральний банк, в Україні – це Національний Банк України. НБ виконує функції:

Другий рівень утворюють комерційні банки. Саме вони надають кредити функціонуючим капіталістам. Операції, які здійснюють банки, поділяються на активні і пасивні. До пасивних належать операція по збору, акумуляцій грошових коштів. Джерелом грошових коштів банку є власні кошти банкірів, тимчасово вільні кошти підприємців тощо.

Активними є операції по розміщенню, використанню зібраних коштів, головним чином – це надання позик.

Основні функції банків – це зосередження тимчасово вільних грошових капіталів, збережень і доходів населення, надання позик; посередництво в розрахунках і платежах, перетворення частки грошових доходів в капітал; випуск кредитних засобів; операції з цінними паперами.

Метою комерційних банків, як і будь-якого капіталістичного підприємства, є отримання прибутку, який характеризує ефективність діяльності банку. Розрізняють валовий прибуток і чистий банківський прибуток. Валовий прибуток складається з доходу від обліково-позичкових операцій, доходів від цінних паперів, від посередницьких операцій, біржові угоди. Чистий прибуток – це різниця між валовим прибутком і витратами по здійсненню банківських операцій (утримання приміщення, заробітна плата, оргтехніка, охорона).