Автоматизація формування товарного забезпечення торговельного підприємства

дипломная работа

1.3 Мета та призначення автоматизованого варіанту розвязання комплексу “Формування товарного забезпечення” в АІС ТП

Великоформатний супермаркет, являє собою комплексне ТП, в орбіту якого залучено багато обєктів господарювання. Загальна принципова схема побудови системи управління супермаркетом має такий вигляд (див. рис. 1.5).

Центром ТП є потужний енергонезалежний сервер, який зберігає інформацію про діяльність всіх підсистем супермаркету у вигляді сукупності розподілених баз даних. Кожна база даних містить одну або декілька інформаційних таблиць, зміст яких визначається назвою БД і може відрізнятися за внутрішніми характеристиками; одна і та ж база даних може використовуватися для роботи різних підсистем шляхом виділення з неї відповідної інформаційної таблиці.

Кожна з підсистем АІС супермаркету включає в себе програмне і апаратне забезпечення, що забезпечують:

1) вилучення даних з БД, повязаних з відповідною підсистемою;

2) запис в БД змінених або нових даних;

3) звязок із зовнішніми пристроями, необхідними для функціонування підсистеми.

Рис 1.5 Схема побудови системи управління супермаркетом

Поділ супермаркету на підсистеми необхідно для реалізації на базі кожної з підсистем певної підмножини функцій,поєднаних аналогічністю; такий поділ є необхідною метою організації підрозділів АСУ, що виконують контроль за підзвітною кожному з них підсистемою. Незважаючи на те, що підсистеми повязані між собою спільними використовуваними базами даних, поділ за функціональними ознаками чітко визначає коло завдань, що виконуються кожною з підсистем.

Підсистема “Робота з товарами” включає:

а) генерація списків товарів, присутніх на складах і в торговельному залі; ця функція необхідна для швидкого визначення найменувань товарів, запас яких на вітринах закінчився і може бути оперативно поповнений без необхідності замовлення нових партій товару постачальнику;

б) генерація списків товарів, відсутніх на складах, для оформлення постачальнику відповідного замовлення;

в) зміна цін товарів в БД при необхідності;

г) автоматизоване нарахування націнок на товари;

д) генерація списків унікальних ідентифікаційних номерів для розклею-вання на відповідні товари.

Всі зазначені функції, виконуються операторами складського терміна-ла; остання функція виконується операторами торгового залу.

Підсистема «Робота з постачальниками».

Звязок супермаркету з зовнішнім світом відбувається через постачальників, що організують доставку певних товарів у встановленні терміни договірними зобовязаннями.

Стабільність роботи супермаркету у великій мірі залежить від чіткості та узгодженості поставок товарів і обладнання. Функції, реалізовані в даній підсистемі, такі:

а) автоматизоване складання списку постачальників, робота з якими доцільна за комплексними показниками, що формуються групою експертів з вивчення ринку;

б) автоматизована генерація договорів з обраними постачальниками на поставку товарів певного асортименту у встановлені терміни;

в) автоматизоване продовження договорів з постачальниками та лікві-днація договорів з постачальниками, що не виправдали покладеного на них довіри;

г) оформлення за списками товарів, відсутніми на складах або тих, що мають прострочений термін придатності, замовлення тим постачальникам, договори з якими на постачання були укладені (при цьому вартість самих товарів зараховується в чистий збиток супермаркету);

д) автоматичне складання списків дат прибуття транспорту з виробле-ними замовленнями для здійснення прийому замовлень і відвантаження їх на склад або відправки на вітрини відповідно до списків наявних в даних місцях товарів;

е) автоматизоване складання списків обладнання, що вимагає ремонту у звязку із закінченням амортизаційних термінів, і складання по них звітів замовлень постачальникам на заміну відпрацьованих агрегатів новими або ремонт відповідних агрегатів за встановленим кошторисом (при цьому вартість ремонту або вартість нових агрегатів за вирахуванням вартості старих зараховується в чистий збиток супермаркету).

Підсистема «Робота з фінансами».

Оскільки супермаркет є приватним торговельним підприємством і головною метою його створення є отримання прибутку, фінансової підсисте-мі в АІС ТП приділяється особлива увага. Ця підсистема виконує наступні функції:

а) щомісячне продовження договору з банком, укладеного на початку діяльності супермаркету, і автоматизоване складання відповідної документа-ції;

б) автоматична помісячна генерація бухгалтерських звітів з інформа-цією про отримання за місяць чистого прибутку і чистого збитку;

в) автоматизоване складання кошторисів на проведення ремонтних і інших обслуговуючих робіт;

г) автоматизоване складання документації, що призначався для отримання грошей з банку і відправлення їх до банку після закінчення кожного торговельного дня.

Делись добром ;)