Автоматизація формування товарного забезпечення торговельного підприємства

дипломная работа

1.4 Аналіз існуючих розробок та обґрунтування вибору технології проектування автоматизованого комплексу для “формування товарного забезпечення” ТП

Найбільш популярними системами, використовуваними в даний час для автоматизації торговельної та складської діяльності підприємств в Украї-ні, є програми «1С: Торгівля і склад» і «1С: Управління торгівлею» [47].

"1С: Торгівля і склад" призначена для обліку будь-яких видів торговельних операцій. Завдяки гнучкості і налаштованості, АІС здатна виконувати всі функції обліку - від ведення довідників і введення первинних документів до отримання різних відомостей і аналітичних звітів.

"1С: Торгівля і склад" автоматизує роботу на всіх етапах діяльності підприємства і дозволяє:

- вести роздільний управлінський і фінансовий облік;

- вести облік від імені декількох юридичних осіб;

- вести облік партій товару з можливістю вибору методу списання собіва-ртості (FIFO, LIFO, по середній);

- вести роздільний облік власних товарів і товарів, узятих під реалізацію;

- оформляти закупівлю і продаж товарів;

- робити автоматичне початкове заповнення документів на основі раніше введених даних;

- вести облік взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками, деталізу-вати взаєморозрахунки по окремих договорах;

- здійснювати резервування товарів і контроль їх оплати;

- вести облік грошових коштів на розрахункових рахунках і в касі;

- вести облік товарних кредитів і контроль їх погашення;

- вести облік переданих під реалізацію товарів, їх повернення і оплату.

При використанні програми "1С: Торгівля і склад" користувач може:

- задати для кожної назви товару необхідну кількість цін різного типу, зберігати ціни постачальників, автоматично контролювати і оперативно змінювати рівень цін;

- працювати з взаємозвязаними документами;

- виконувати автоматичний розрахунок цін списання товарів;

- швидко вносити зміни за допомогою групових обробок довідників і документів;

- вести облік товарів у різних одиницях виміру;

- отримувати найрізноманітнішу звітну і аналітичну інформацію про рух товарів і грошей;

- автоматично формувати бухгалтерські проводки для 1С: Бухгалтерії.

Програмний комплекс "1С: Торгівля і склад" містить засоби забезпечення збереження і несуперечності інформації:

- можливість заборони користувачам "прямого" видалення інформації;

- спеціальний режим видалення даних з контролем перехресних посилань;

- можливість заборони користувачам редагувати дані за минулі звітні періоди;

- встановлення заборони на редагування друкарських форм документів;

- "замикання" системи користувачем при тимчасовому припиненні роботи.

Система "1С: Торгівля і склад" поряд зі своїми перевагами має ряд недоліків:

1. вимагає великих грошових витрат на придбання;

2. встановлення системи 1С: "Торгівля і склад" потребує відповідної кваліфікації;

3. потребує додаткового навчання і підготовки на курсах.

Запропонована автором розробка дозволяє автоматизувати діяльність ТП без великих грошових витрат. Програма встановлюється за кілька секунд, не вимагає великих компютерних ресурсів, проста в експлуатації та супро-воді. Це дозволяє швидко і без зайвих витрат навчити персонал роботі з програмою.

Делись добром ;)