Автоматизація формування товарного забезпечення торговельного підприємства

дипломная работа

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства роздрібної торгівлі на прикладі ЗАТ “Львівхолод”

ТП ЗАТ «Львівхолод», це компанія, основним видом діяльності якої є гуртова, дрібно-гуртова та роздрібна торгівля продуктами харчування, побутовою хімією, господарськими товарами, супутніми товарами та іншими видами товарів, а також присутнє власне виробництво.

Потужності компанії складають: гіпермаркет «Рукавичка», мережа магазинів самообслуговування, що налічує 40 обєктів у Львівській області. Підприємству належать низькотемпературні складські приміщення площею 3 тис. м2 та загально-товарні склади площею 18 тис. м2.

2006 рік відзначився знаменною подією не лише для компанії, але й для міста, а саме - відкриттям першого у Львові продуктового гіпермаркету «Рукавичка» (загальна площа понад 5 тис. м2, асортимент, що налічує понад 17 тис. товарних позицій).

Мережа магазинів самообслуговування «Рукавичка» це торгові обєкти площею від 200 до 700 м2, асортиментом - від 3000 до 7000 позицій, із цікавими акціями, доступним рівнем цін та гнучкою системою знижок.

У структуру розподільчих центрів входять товарні склади площею понад 21 тис. м2. Компанія є виробником продукції власної торгової марки «Кухарочка», в перелік якої входять заморожені мясні напівфабрикати, фасовані крупи (пшенична, перлова, пшоно, рис, гречка, манна, кукурудзяна, ячмінна), цукор, борошно, макарони, пластівці, горох, сухарі панірувальні, арахіс, горіх грецький, мак, родзинки, пельмені, вареники, гриби та багато іншого. У виробничому відділі здійснюється переробка мясопродуктів, виготовлення різноманітних видів охолоджених та заморожених напівфабри-катів. У кулінарному цеху виготовляються кури - гриль, гарячі страви та холодні закуски. Перевагою ТМ «Кухарочка» є доступна ціна та відмінна якість. На базі функціонує технологічна харчова лабораторія, акредитована Украгроcтандартом, що здійснює вхідний контроль якості товарів.

Сьогодні компанія «Львівхолод» співпрацює з більш, ніж 2,5 тис. партнерів. Також компанія є офіційним дистрибютором понад 20-ти торгових марок, успішно співпрацює з більш як 500 постачальниками продуктів харчування, побутової хімії та інших товарів в Україні та за її межами.

Структура компанії:

- 40 магазинів самообслуговування «Рукавичка» у м. Львові та області;

- 1 гіпермаркет «Рукавичка» у м. Львові;

- Розподільчий центр площею понад 21 тис. м.кв. у Львові.

Серед інших видів діяльності компанії є:

- закупівля, заготівля, зберігання та реалізація плодово-овочевої продукції та сировини;

- переробка, фасування та реалізація харчової продукції.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора по комерційній діяльності та головній бухгалтер.

Штатний розклад підприємства розроблений, виходячи з задач підпри-ємства та обємів діяльності. Структура підприємства та управління його підрозділами зображена на рис. 2.1. Облік в ТП ЗАТ «Львівхолод» центра-лізований і ведеться по журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку і здійснюється згідно затвердженого плану рахунків бухгалтерського обліку.

Автоматизований облік руху товарів по складах з виведенням на кожний місяць залишку товарів; друкуються товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші необхідні документи, з одночасним вводом даних для формування накопичувальних відомостей по руху товарів.

Директор

Заступник директора по комерційній діяльності

Головний бухгалтер.

Заст. Директора з фінансового менеджменту

Юрист

Відділ кадрів

Супер-

маркет

Торговий відділ

Транс-портний відділ

Бухгалтерія

Інженерно-технічна частина

Плановий відділ

Склади

Рис. 2.1. Організаційно-управлінська структура ТП ЗАТ "Львівхолод"

Організаційна структура управлінського обліку (бухгалтерії) представ-лена на рис 2.2. Управління підприємством покладене на директора, який призначає заступника: виконавчого директора та головного бухгалтера, котрі безпосередньо підкоряються директору. В свою чергу, виконавчий директор керує відділами: транспортним, маркетинговим, постачання та реалізації йому підкорюється персонал працівників оптових торговельних складів. Кожен з цих відділів виконує свої функції.

Бухгалтерська служба, керована головним бухгалтером, ділиться на три секції: обліку товарно-матеріальних цінностей (здійснює облік товарно-матеріальних цінностей підприємства, а також покладені обвязки по обліку основних засобів та нематеріальних активів).

Головний бухгалтер

Операційний

відділ

Відділ по обліку товару

і тари на складах

Бухгалтер по обліку товарів у роздрібній торгівлі

Бухгалтер по обліку

розрахунків з покупцями, робітниками та службовцями

Каса

Рис. 2.2. Організаційна структура управлінського обліку (бухгалтерії) ТП ЗАТ «Львівхолод»

Облік розрахункових та банківських операцій - здійснює облік грошових коштів та розрахунків з бюджетом, поставниками і покупцями.

Заробітна плата, розрахунки з робітниками - (здійснює облік розрахунків з робітниками, облік робочого часу та праці, проведення касо-вих операцій).

В зв`язку з значною чисельністю працівників ЗАТ “Львівхолод” та обсягами виконуваної роботи, менеджмент підприємства прийняв рішення, згідно якого в штатному розкладі секторів передбачено по одному бухгал-теру, котрі здійснюють облік згідно своїх посадових інструкцій. Головна бухгалтерія узагальнює дані що надходять від лінійних бухгалтерів і на основі їх складає баланс та необхідну звітність. Дана структура бух гал-терської служби на підприємстві була продиктована задачами і обсягом виконуваної роботи на даному підприємстві, чисельністю працівників підприємства та ступенем автоматизації та механізації праці.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства Ф - 1, звіті про фінансові результати Ф - 2 та в звіті про майновий стан підприємства Ф - 3. На основі звітних даних приводиться таблиця 2.1. "Характеристика основних показників господарської діяльності ТП ЗАТ «Львівхолод» за 2008-10 рр. у порівняних цінах”.

Як видно з наведених показників господарською діяльності підпри-ємства, в 2010 році роздрібний товарообіг у порівняних цінах виріс з 1020579.49 гривень до 1 250146.00 гривень в порівнянні з попереднім 2009р (на 22.49%) ,рівень валового доходу виріс на 3.15% (порівняно з планом виріс на 2.28%). Рівень витрат обігу виріс на 9.7 % (порівняно з планом - виріс на 7.54%) Продуктивність праці всього складу підприємства підви-щилась на 9.4% (порівняно з планом продуктивність підвищилась на 7.3%). Балансовий прибуток підприємства в 2010 році склав 50367.11грн., що на 4.32% вище запланованого показника, та на 14,89% вище показника попереднього року.

Якщо проаналізувати виконання планових показників на 2010 рік, то в цілому треба відмітити, що планові показники по товарообігу та валовому доходу виконані з перевищенням, але негативна тенденція росту рівня витрат обігу привела до незначного зниження на 1.2% рентабельності товарообігу порівняно з попереднім роком та планом.

Серед позитивних моментів слід відмітити ріст продуктивності праці на 7.3% порівняно з планом та на 9.04% з попереднім роком. В цілому, якщо проаналізувати динаміку основних показників господарської діяльності підприємства за ряд років 2008 - 2010рр, то слід визначити, що на ряду з ростом балансового прибутку підприємства намічається тенденція зниження рентабельності товарообігу.

Дані показники балансового прибутку досягаються за рахунок есте-нсивних факторів, за рахунок неефективного використання коштів підприєм-ства.

1

2

3

4

5

8.

Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні

Постановами КМУ від
7.05.93р. № 25;
14.10.93р. № 78;
25.03.94р. № 29

Порядок бухгалтерського
обліку операцій, окремих
операцій

Бухгалтерський облік операцій з оборотними коштами, в т.ч. товарами. Відображення втрат від зменшення продажної вартості товарів від застаріння та часткової втрати первісної якості

9.

Інструкція про заповнення форм РІЧНОГО
бухгалтерського звіту

Наказом Мінфіну
України від 18.08.95
№ 139(зі змінами і доповненнями)

Містить положення щодо заповнення форм річного бухгалтерського звіту

Правильність заповнення форм звітності /зокрема II розділу
активу балансу/

10.

Порядок проведення дооцінки товарно-матеріальних Цінностей

МФ та Міністерством економіки від
31.05.93 № 69

Порядок проведення переоцінки виробничих запасів і товарів на перше число кожного місяця

Облік оборотних засобів, в т.ч. товарів. Визначення реальної ціни товарно-матеріальних цінностей

11.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів та розрахунків

Наказом МФ України
від ІІ.О8.94р.
№ 69

Порядок та періодичність проведення підприємствами та організаціями незалежно від форм власності інвентаризації їх майна засобів та фінансових зобовязань

Облік залишків товарів і визначення достовірно деяких бухгалтерського обліку і звітності

12.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення /псування/ матеріальних цінностей

- Постанова КМ України від 22.01.08р. № 116

Вказівки про визначення розміру
збитків від нестачі товарно-матеріальних цінностей

Облік товарно-матеріальних цінностей і визначення суми відшкодування при нестачі з вини матеріально-відповідальних осіб

13.

Закон України

"Про податок на додану вартість” (№168/97 від 3.04.97р.)

Постанова Верховної
Ради України (зі змінами доповненнями

№799/97 від 30.12.97)

Закон визначає платників податку, обєкти, базу та ставки оподаткування та інші особливості оподаткування господарчих операцій . Згідно закону облік товарів на складі підприємства оптової торгівлі здійснюють оптовим купівель-ним цінам з урахувавнням транспортно-заготовельних витрат без ПДВ, який буде зараховуватись в податковий кредит.

Порядок нарахування та внесення до бюджету податку, порядок утворення звітних документів та звітування Ведення синтетичного обліку надходжень товарів, та списання реалізованих товарів на складах оптового торговельного підприємства

14.

Інструкція № 7 "Про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України"

Постанова Правління
Національного банку
України від 02.08.08
№ 204

Регулює принципи організації
безготівкових розрахунків у
народному господарстві їх
форми, стандарти документів

Оформлення розрахункових документів при надходженні і реалізації товарів

Рис.2.3. Динаміка основних показників діяльності ТП ЗАТ "Львівхолод" за 2008 - 2010 роки

Як видно з таблиці 2.1 та рис. 2.3 зниження рентабельності викликано попереднім ростом рівня витрат обігу над ростом товарообігу та рівня валового доходу. В даному випадку необхідно менеджменту ТП провести аналіз витрат обігу і зробити необхідні висновки.

Делись добром ;)