logo
шпоры по макро

21. Банки , їх функції та операції.

Банківська система - це сукупність різноманітних видів банків та банківських інституцій у їх взаємозв'язку. Банківська система є складовою кредитної системи. У країнах з ринковою економікою існує дворівнева банківська система.Перший рівень - центральний банк країни, у нас це - Національний Банк України. Другий рівень - комерційні банки.

Центральний банк та його функції

- Головною функцією Центрального банку є регулювання грошового обігу через емісію банкнот та кредитування банків нижчого рівню (комерційних банків).- НБУ здійснює банківський нагляд, контролює діяльність комерційних банків: контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів, встановлює норми обов'язкових резервів, ставки рефінансування, за яким НБУ надає кредити комерційним банкам. - НБУ визначає та запроваджує монетарну та валютну політику держави.- НБУ здійснює кредитування держави (уряду).- НБУ забезпечує ефективність функціонування системи розрахунків у державі.- НБУ забезпечує стабільність гривні.- НБУ забезпечує касове виконання бюджету.- НБУ здійснює контроль за грошовою масою.

Регулювання величини грошової маси НБУ здійснює запроваджуючи політику дорогих або дешевих грошей, змінюючи відсоткову ставку, а також шляхом здійснення операцій на відкритому ринку цінних паперів.

Політика дешевих грошей спрямована на доступність кредитів за низькими відсотковими ставками. Вона запроваджується в періоди економічного спаду - центральний банк зменшує норму позичкового відсотку. Політика дорогих грошей спрямована на те, щоб не допустити буму, після якого наступає спад, для цього центральний банк робить кредити більш дорогими, підвищуючи ставку позичкового проценту. Операції на відкритому ринку цінних паперів. Якщо центральний банк переконується, що в країні спостерігається надлишкова пропозиція грошей (надлишкова грошова маса), він прагне вилучити з обігу частку грошей. З цією метою центральний банк виходить на відкритий ринок з пропозицією цінних паперів. Продавши цінні папери, центральний банк на певний термін "зв'язує" певну кількість грошей. Якщо ж пропозиція грошей недостатня для нормального функціонування економіки, банк купує цінні папери, збільшуючи пропозицію грошей.Зміни норми обов'язкового резерву. Якщо НБУ вважає необхідним збільшити пропозицію грошей, він зменшує резервну норму і навпаки. НБУ функціонує автономно від уряду, він підзвітний Верховній Раді і повинен двічі на рік звітувати Верховній Раді про стан грошово - кредитного ринку України. НБУ та Кабінет Міністрів проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загально - державних програм економічного та соціального розвитку.

комерційні банки та їх функції

Функціями комерційних банків є акумуляція тимчасово вільних коштів та їх розміщення.

Відповідно комерційні банки здійснюють пасивні та активні операції.

Пасивні операції, за допомогою яких банки формують власні залучені та емісійні кошти для проведення в подальшому активних операцій. Власні кошти формуються за рахунок статутних капіталів, розміщення акцій, якщо це - АКБ, відрахувань з поточного прибутку, нерозподіленого прибутку.Активні операції - це розміщення власн6их та залучених коштів. Це, н6асамперед - кредити та банківські інвестиції - вклади коштів у цінні папери.

другої Світової війни і тривала приблизно з 1948 по 1973 рік. Вона характеризувалась такими важливими компонентами, як зростання попиту на капітал і його подорожчання, підвищення попиту на робочу силу і її подорожчання, активним технологічним оновленням виробництва, попитом на науку, інновації.4

Отже, якщо не будуть застосовані якісь надзвичайні заходи, нам слід чекати тривалої депресії і не надто інтенсивного підйому.